ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
تحلیل اقدام اسراییل در شهادت سردار ایرانی از منظر حقوق بین الملل
حق مقابله نظامی سوریه، ایران و لبنان علیه اسراییل از منظر حقوق بین الملل مشروع است
دکتر توکل حبیب زاده
این حمله نظامی و شهادت چند نفر از فرماندهان نظامی حزب الله و یک فرمانده ارشد ایرانی از نظر منشور ملل متحد ماده ۵۱ حمله نظامی محسوب شده و در نتیجه کشورهای سوریه، ایران و لبنان (حزب الله) از حق دفاع مشروع برای اقدام نظامی البته طبق موازین قانونی برخوردارند.
کافه حقوق – در هفته گذشته، اقدام حمله بالگرد رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و شهادت سردار الله دادی، هم چنین جهاد مغنیه و دیگر جوانان ایرانی و لبنانی یک اتفاق ضدبشری و مغایر با حقوق بین الملل بود. نظام ناعادلانه و نا کارآمدی حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد، در این گونه اتفاقات بیشتر به چشم می آید. در همین مورد، کافه حقوق، گفتگویی کوتاه را با دکتر توکل حبیب زاده، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه امام صادق (ع) و هم چنین دارای دکترای حقوق از دانشگاه روبرت شومان فرانسه انجام داد.
توکل حبیب زادهدکتر حبیب زاده در پاسخ سوال خبرنگار کافه حقوق در خصوص تحلیل این رویداد از منظر حقوق بین الملل، اشاره کرد: «اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به قلمرو سرزمینی سوریه با هر هدفی که صورت گرفته باشد، مصداق بارز تجاوز نظامی و از نظر حقوق بین الملل و منشور ملل متحد نقض اصل عدم توسل به زور است.»
در ادامه افزود: «این اصل جزو قواعد آمره بین المللی محسوب می شود که در هر شرایطی تخطی ناپذیر است، مگر به موجب مواد ۴۲ و ۵۱ منشور ملل متحد که تنها استثنائات مصرح منشور بر اصل فوق الذکر محسوب می شوند.»
استادیار دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به نقض توافق آتش بس ۱۹۷۴ بین سوریه و اسراییل که تاکنون چندبار دیگر از سوی این رژیم نقض شده است، در پاسخ به سوالی در مورد صلاحیت دادگاه و سازمان های بین المللی افزودند: «به موجب منشور ملل متحد رسیدگی به چنین موضوعاتی در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل است. چنان چه این شورا در رسیدگی به موضوعات تهدید کننده صلح و امنیت بین امللی از جمله موضوع فوق با وتوی یکی از اعضای دایم خود مواجه گردد، مجمع عمومی ملل متحد در چارچوب قطعنامه ۳۷۷ سال ۱۹۵۰، قطعنامه موسوم به «اتحاد برای صلح» می تواند آن موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.»
فارغ التحصیل دانشگاه روبرت شومان فرانسه اضافه کردند: «علاوه بر دولت های سوریه، ایران و لبنان که در این قضیه هر یک به گونه ای قربانی و متضرر از حمله نظامی اسراییل محسوب می شوند، هر یک از اعضای سازمان ملل بویژه اعضای شورای امنیت می تواند رسیدگی به این موضوع را از شورا درخواست نماید.»
در ادامه با توجه به عدم امکان عملی این رخداد افزودند: «اما دلیل عدم اقدام حداقل دولت هایی که مستقیماً هدف حمله قرار گرفته اند، عبارتند از اولاً این که با توجه به سوابق گذشته هر گونه پیشنهاد قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی در شورای امنیت با وتوی امریکا مواجه خواهد شد. ثانیا درمورد ایران، کشور ما به دلیل غاصب و متجاوز بودن رژیم صهیونیستی اصولاً آن رژیم را به عنوان یک کشور شناسایی نکرده است. پس هرگونه اقدام رسمی از سوی ایران می تواند بعداً به عنوان قرینه ای بر شناسایی آن تلقی گردد.»
استاد حقوق بین الملل دانشگاه های تهران، در خصوص واکنش متقابل دولت های متضرر بیان کرد: «این حمله نظامی و شهادت چند نفر از فرماندهان نظامی حزب الله و یک فرمانده ارشد ایرانی از نظر منشور ملل متحد ماده ۵۱ حمله  نظامی محسوب شده و در نتیجه کشورهای سوریه، ایران و لبنان (حزب الله) از حق دفاع مشروع برای اقدام نظامی البته طبق موازین قانونی برخوردارند.»

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید