ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۲ ب.ظ
فصلنامه پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی
شروع به کار نشریه علمی-پژوهشی در زمینه حقوق اساسی و نظام سازی
این نشریه که با صاحب امتیازی دانشگاه تهران، مدیر مسئولی دکتر فیروز اصلانی و سردبیری دکتر جعفری ارجمند به انتشار خواهد رسید، در محورهای زیر پذیرش مقاله خواهد داشت که صرفا بند آخر آن حقوقی است

کافه حقوق – فصلنامه پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی، مقالات علمی – پژوهشی در زمینه انقلاب اسلامی را پس از انجام داوری، در صورت پذیرش به زبان فارسی چاپ می نماید. این نشریه که با صاحب امتیازی دانشگاه تهران، مدیر مسئولی دکتر فیروز اصلانی و سردبیری دکتر جعفری ارجمند به انتشار خواهد رسید، در محورهای زیر پذیرش مقاله خواهد داشت که صرفا بند آخر آن حقوقی است:

  • فلسفه و اندیشه سیاسی،
  • جامعه شناسی و آینده پژوهی،
  • رفاه و عدالت اجتماعی،
  • سیاست خارجی و امت اسلامی،
  • تمدن نوین اسلامی،
  • حقوق اساسی، نظام سازی و فقه حکومتی.

فصلنامه پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی، پژوهشنامه مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران است.

مقالات ارسال شده نباید قبلاًً در نشریه دیگری چاپ و یا پذیرش شده باشند. مقالاتی که چکیده آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده اند، مستثنی هستند.  در حال حاضر با توجه به مجوز وزارت علوم، مقالات جهت چاپ در دو شماره نخست و اخذ اعتبار علمی- پژوهشی-قابل تسری به مقالات دو شماره- دریافت می شوند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید