ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
آشنایی با نهادها و پژوهشکده ها علمی
معرفی پژوهشکده شورای نگهبان
به منظور پشتیبانی علمی و کارشناسی و ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» از سال ۱۳۷۶ توسط این شورا ایجاد شده و درسال ۹۲ به پژوهشکده تبدیل گردیده است.

کافه حقوق – این پژوهشکده چند رسالت مهم را بر عهده دارد:
– بررسی تمام مصوبات مجلس و ارائه نظر مشورتی مستدل و مستند به شورای نگهبان در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی: در این راستا، از زمان ارائه طرح یا لایحه به مجلس، جمع‌آوری مدارک و مستندات و پی‌گیری روند تصویب در مجلس، در مرکز تحقیقات انجام می‌گیرد تا بتوان در زمان مقرر و با اتقان کافی، نظریه مشورتی را به شورای نگهبان ارائه نمود.

– انتشار نظرات شورای نگهبان به همراه مستندات آن‌ها: انتشار نظراتی که شورای نگهبان در زمان بررسی مصوبات مجلس اعلام می‌دارد و نیز نظرات تفسیری این شورا، در قالب کتاب صورت می‌گیرد و مستندسازی این نظرات و آماده‌سازی آنها برای چاپ،‌ توسط پژوهشکده انجام می‌شود.

– آماده سازی و مستندسازی مشروح مذاکرات شورای نگهبان و انتشار آنها

– استخراج استدلال‌های شورای نگهبان در ارائه نظرات در خصوص مصوبات مجلس و نیز نظرات تفسیری شورای نگهبان، از خلال مشروح مذاکرات شورای نگهبان و انتشار آنها به صورت کتاب

– انجام مطالعات در حوزه‌های مربوط به وظایف شورای نگهبان خصوصاً حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف کسب آمادگی جهت ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس و نیز استفساریه‌های واصله در خصوص تفسیر اصول قانون اساسی و همچنین با هدف شناخت خلأهای قانون اساسی و ارائه پیشنهاد متناسب برای رفع آنها.

– تبیین نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب کتاب و مقاله بر پایه متن قانون اساسی و مبانی آن و نیز نظرات شورای نگهبان به عنوان نهاد مفسر و مبیِّن قانون اساسی.

– انجام مطالعات نظری و روشی در خصوص تفسیر و خصوصاً تفسیر قانون اساسی

– انجام مطالعات در خصوص انتخابات و نظارت بر آن

– انجام مطالعات تطبیقی در حوزه‌های مرتبط با شورای نگهبان خصوصاً حقوق اساسی و بهره‌گیری از آن جهت ارائه نظرات مشورتی متقن‌تر به شورای نگهبان.

رسالت‌های فوق اهم وظایف پژوهشکده شورای نگهبان است و با توجه به وظایف شورای نگهبان و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری به این شورا، برای پژوهشکده ترسیم شده است.

shora-rc-logo (1)


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید