ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۲:۴۳ ب.ظ
موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار کرد:
گزارش تصویری نشست حق دسترسی و تقسیم منافع در کنوانسیون تنوع زیستی
تهیه:امیرعباس عسکری
موسسه ی حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران روز شنبه مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ نشست علمی با موضوع حق دسترسی و تقسیم منافع در کنوانسیون تنوع زیستی CBD با نگاهی به کشف کالانولید در حوزه ژنتیک دارویی را برگزار کرد.

ویژه کافه حقوق- موسسه ی حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ادامه سلسله نشست­ های حقوقی خود در روز شنبه مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ نشست علمی با موضوع حق دسترسی و تقسیم منافع در کنوانسیون تنوع زیستی CBD با نگاهی به کشف کالانولید در حوزه ژنتیک دارویی را برگزار کرد.

در این نشست ابتدا دکتر سعید حبیبا عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،ضمن خوش آمد گویی به حضار ضرورت بحث موجود را تشریح کردند.در ادامه سخنران جلسه خانم پروفسور روهایدا نوردین (Professor Rohaida Nordin) استاد دانشگاه ملی مالزی به ایراد سخنرانی خود پرداختند و در کنار ایشان دکتر رستگار،دانش آموخه ی دوره دکتری دانشگاه ملی مالزی کار ترجمه و تشریح مباحث را برعهده داشتند.

اکنون کافه حقوق گزارش تصویری این جلسه را در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد.به زودی فایل صوتی و مشروح جلسه نیز روی سایت قرار خواهد گرفت.

+فایل صوتی نشست

+فایل pdf(مطالب ارائه شده در نشست)

DSC03180.jpg1

DSC03181.jpg1

DSC03186.jpg1

DSC03191.jpg1

DSC03192.jpg1

DSC03202.jpg1

DSC03207.jpg1

DSC03198.jpg1

DSC03205.jpg1


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید