ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۴ ب.ظ
هر چهارشنبه در کافه حقوق:
آشنایی با فصلنامه های حقوقی/ «فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی»
تنظیم:امیرعباس عسکری
با توجه به اهمیت شناخت فصلنامه های علمی از سوی اساتید و دانشجویان حقوق،کافه حقوق هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال مقاله به آن ها را به مخاطبان معرفی می کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی خواهیم پرداخت.

ویژه کافه حقوق- تعداد مقالات علمی جامعه ی دانشگاهی هر کشور و همینطور کیفیت مقالات ارائه شده یکی از شاخص های مهم برای شناخت وضعیت آن کشور در تولید علم در هر رشته ی علمی دانشگاهی می باشد.فصل نامه های علمی و از جمله فصل نامه های حقوقی از جمله نشریاتی هستند که به انتشار مقالات اساتید برجسته و دانشجویان در هر رشته ی دانشگاهی مشغول می باشند.این فصل نامه ها بنا بر درجه امتیاز کسب شده و درجه ی اعطایی به آنها توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به چند دسته تقسیم می شوند.فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- تخصصی از این دسته می باشند.

با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال و انتشار مقاله در آن ها را به مخاطبان معرفی کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی خواهیم پرداخت.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

امروز:«فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی»

مجله تخصصی فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، نشریه علمی – پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران می باشد که مقالات تحقیقی در زمینه علوم انسانی را پس از انجام داوری، در صورت پذیرش به زبان فارسی چاپ می­ نماید. مقالات ارسال شده نباید قبلا در نشریه دیگری چاپ یا به طور هم­زمان به مجلات دیگری ارسال شده باشند.

این فصلنامه پیشتر به مدت ۷ سال از بهار ۱۳۸۶ تا پایان بهار ۱۳۹۳، ۲۵ شماره با نام «فصلنامه حقوق» منتشر گردیده است و پیشتر از آن نیز به مدت ۳۶ سال از ۱۳۴۹ تا پایان ۱۳۸۵، ۷۴ شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» در بردارنده مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر می شد.

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)

اعضای هیات تحریریه:

مدیر مسئول: محمدرضا تخشید / دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دکترای روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل / پست الکترونیکی: mtakhshid [at] ut.ac.ir / تلفن:۰۲۱۶۱۱۱۲۵۲۲

دکتر محمدرضا تخشید

سردبیر: حسن بادینی / دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دکتری حقوق خصوصی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی / پست الکترونیکی: hbadini [at] ut.ac.ir / تلفن:۶۱۱۱۲۵۳۰

حسن بادینی

هیات تحریریه:

۱- ربیعا اسکینی / استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران، دکتری حقوق خصوصی
پست الکترونیکی:dreskini [at] inbox.com

ربیعا اسکینی

۲- نجاد علی الماسی / دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دکتری حقوق خصوصی
پست الکترونیکی: nalmasi [at] ut.ac.ir

نجاد علی الماسی

۳- سیامک ره پیک / دانشکده علوم قضایی، دکتری حقوق خصوصی
پست الکترونیکی: srahpeik [at] gmail.com

سیامک ره پیک

۴- عباس کریمی / دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دکتری حقوق خصوصی
پست الکترونیکی: abkarimi [at] ut.ac.ir

عباس کریمی

۵- محمود کاظمی / دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دکتری حقوق خصوصی
پست الکترونیکی: kazemi49 [at] gmail.com

محمود کاظمی

۶- سید مصطفی محقق داماد / دانشگاه شهید بهشتی، دکتری حقوق خصوصی
پست الکترونیکی: mdamad [at] ias.ac.ir

سید مصطفی محقق داماد

۷- حمید رضا نیک بخت / دانشگاه شهید بهشتی، دکتری حقوق خصوصی
پست الکترونیکی: hr-nikbakht [at] sbu.ac.ir

حمید رضا نیک بخت

مدیر اجرایی: سحر صادقی / کارشناس پژوهشی،
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: lawmag [at] ut.ac.ir / تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۲۵۳۰

 فرایند پذیرش مقالات:

۱- در صورتی که دو مقاله از سوی محققان، پژوهشگران و اعضای هیات علمی به فصلنامه ارائه شده باشد، فصلنامه تا زمان اعلام عدم تایید یا چاپ یکی از آنها از پذیرش مقاله جدید معذور است.
۲- شرط پذیرش مقاله مشترک در فصلنامه از اعضای هیات علمی دارای مرتبه استادیاری، چاپ قبلی سه مقاله علمی – پژوهشی به صورت فردی است.
۳- مقاله نقد کتاب مانند سایر  مقالات برای چاپ باید تایید دو داور را داشته باشد. نقد کتاب از ارزش مقاله علمی پژوهشی برخوردار است.
۴- دانشجویان دوره دکترا (صرفا دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) می توانند بعد از امتحان جامع مقالات مرتبط با پایان نامه خود را بطور مستقل و بدون ذکر نام استادان راهنما یا مشاور ارائه نمایند. در هر صورت این مقالات در صورت تایید، تنها پس از دفاع دانشجو از رساله خود و طبق نوبت چاپ خواهد شد.
۵- دانشجویان کارشناسی ارشد در صورتی می توانند مقاله ارائه نمایند که مقاله همراه با اعضاء هیات علمی باشد و همچنین مستخرج از پایان نامه نباشد.
۶- حداکثر صفحات متن مقاله ها (بدون در نظر گرفتن چکیده و منابع) باید ۱۵ صفحه باشد.
۷- مقاله های ترجمه شده در صورتی دریافت و در روند ارزیابی قرار خواهد گرفت که متن مقاله به تایید سردبیر فصلنامه حاوی مطالب بازگو شده در بند یک باشد.
۸- هزینه چاپ مقاله مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است . (مقتضی است این هزینه پس از تایید نهایی هیات تحریریه زمان چاپ دریافت می گردد).

آخرین شماره فصلنامه:

دوره و شماره: دوره ۴۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۵۲۵-۶۹۴

۱

ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی

صفحه ۵۲۵-۵۴۱
محمد ابوعطا
مشاهده مقاله  | اصل مقاله (۲۹۰ K)

۲

موافقت‌نامه‌های انتخاب دادگاه در دعاوی مالکیت فکری؛ بررسی کنوانسیون لاهه ۲۰۰۵

صفحه ۵۴۳-۵۶۲
سعید حبیبا؛ فرزانه شاکری
مشاهده مقاله| اصل مقاله (۲۸۶ K)

۳

مطالعۀ تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)

صفحه ۵۶۳-۵۸۲
سام سوادکوهی فر؛ محمد بیگی حبیب ابادی
مشاهده مقاله| اصل مقاله (۲۷۳ K)

۴

تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان

صفحه ۵۸۳-۶۰۳
مهدی شهابی؛ عبدالواحد افضلی
مشاهده مقاله| اصل مقاله (۲۳۱ K)

۵

اصول تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی؛ اصول اقتصادی حاکم بر سیاست‌گذاری تقنینی و جایگاه آن در قانون‌گذاری حقوق مالکیت ادبی– هنری ایران

صفحه ۶۰۵-۶۲۲
محسن صادقی
مشاهده مقاله| اصل مقاله (۲۰۰ K)

۶

دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن

صفحه ۶۲۳-۶۴۲
مجید غمامی؛ حسین خدادادی
مشاهده مقاله| اصل مقاله (۲۰۲ K)

۷

تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامناً مسئول

صفحه ۶۴۳-۶۵۸
احد قلی زاده
مشاهده مقاله| اصل مقاله (۱۹۲ K)

۸

تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران

صفحه ۶۵۹-۶۷۵
رضا مقصودی؛ حسین داودی
مشاهده مقاله| اصل مقاله (۳۲۷ K)

۹

نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک

صفحه ۶۷۷-۶۹۴
جعفر نوری یوشانلویی؛ سارا سلیمی
مشاهده مقاله| اصل مقاله (۲۰۰ K)

 

نشانی: تهران، انقلاب، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دفتر مجله،کدپستی: ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۱
تلفن دفتر نشریه: ۶۱۱۱۲۵۳۰ – ۰۲۱
فاکس دفتر نشریه: ۶۶۴۹۴۹۹۰ – ۰۲۱
پست الکترونیکی: Lawmag@ut.ac.ir

+سایت اصلی فصلنامه

+راهنمای تدوین و ارسال مقاله

+صفحه شماره جاری فصلنامه


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید