ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۵:۴۱ ب.ظ
موسسه مطالعات حقوق عمومی برگزار میکند
قواعد حقوقی حوزه های انتخابیه
موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران در تاریخ شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۴ با سخنرانی دکتر بیژن عباسی استاد دانشگاه تهران به بررسی قواعد حقوقی حوزه های انتخابیه میپردازد.

کافه حقوق- موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران در تاریخ شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۴ با سخنرانی دکتر بیژن عباسی استاد دانشگاه تهران به بررسی قواعد حقوقی حوزه های انتخابیه میپردازد.

photo_2016-02-09_15-37-03


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید