ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۰:۴۲ ق.ظ
هر چهارشنبه در کافه حقوق:
آشنایی با فصلنامه های حقوقی/ «فصلنامه مطالعات حقوق انرژی»
تنظیم:امیرعباس عسکری
با توجه به اهمیت شناخت فصلنامه های علمی از سوی اساتید و دانشجویان حقوق،کافه حقوق هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال مقاله به آن ها را به مخاطبان معرفی می کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های حقوقی خواهیم پرداخت.

ویژه کافه حقوق- تعداد مقالات علمی جامعه ی دانشگاهی هر کشور و همینطور کیفیت مقالات ارائه شده یکی از شاخص های مهم برای شناخت وضعیت آن کشور در تولید علم در هر رشته ی علمی دانشگاهی می باشد.فصل نامه های علمی و از جمله فصل نامه های حقوقی از جمله نشریاتی هستند که به انتشار مقالات اساتید برجسته و دانشجویان در هر رشته ی دانشگاهی مشغول می باشند.این فصل نامه ها بنا بر درجه امتیاز کسب شده و درجه ی اعطایی به آنها توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به چند دسته تقسیم می شوند.فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- تخصصی از این دسته می باشند.

با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال و انتشار مقاله در آن ها را به مخاطبان معرفی کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی خواهیم پرداخت.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

فصلنامه چهارم: «فصلنامه مطالعات حقوق انرژی»/ دانشگاه تهران

با توجه به نیاز روزافزون کشورها به منابع انرژی اعم از فسیلی، انرژیهای نو و هسته‌ای، مباحثی جدید در باب حقوق و مسئولیت کشورها در حوزۀ انرژی طرح شده است که نیاز به مطالعات و تحقیقات گسترده‌ی علمی دارد. امروزه استفاده از انرژی های نفت و گاز، انرژی اتمی، انرژی باد، خورشید، زمین‌گرمایی و امواج دریایی نیاز به مبانی حقوقی دقیق و شفاف دارد. ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان منابع انرژی در جهان از بازیگران اصلی این عرصه به شمار می‌رود. در عین حال ایران یکی از باسابقه‌ترین کشورها در تدوین نظام حقوقی و انعقاد قراردادهای بین‌المللی در جهان به شمار می‌رود.
ابعاد حقوقی بهره‌برداری از انواع انرژی اعم از حفاظت از محیط‌ زیست، سرمایه‌گذاریهای خارجی، ایجاد قواعد حقوقی در سطوح داخلی و بین‌المللی، امنیت انرژی، و سایر مسائل مبتلا به کشورها ضرورت مطالعات و انتشار تحقیقات حقوقی مربوط به انرژی به صورت مستمر را می‌طلبد.
در این راستا مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران بر آن شد تا مقدمات چاپ مجله مطالعات حقوق انرژی را فراهم نماید تا شاید گوشه‌ای از مطالبات مربوط به این حوزه را پوشش داده و خدمتی شایسته به میهمن عزیز انجام داده باشد.

ener

اعضای هیات تحریریه:

مدیر مسئول: محمدرضا تخشید / دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دکترای روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل / پست الکترونیکی: mtakhshid [at] ut.ac.ir / تلفن:۰۲۱۶۱۱۱۲۵۲۲

دکتر محمدرضا تخشید

سردبیر: الهام امین‌زاده / دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پست الکترونیکی: eaminzadeh [at] ut.ac.ir / تلفن: ۰۲۱-۶۴۴۵۵۱۲۵

الهام امین‌زاده

هیات تحریریه:

۱- دکتر مجید احمدیان / استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mahmadian [at] ut.ac.ir /تلفن: ۶۱۱۱۸۰۷۴-۸۸۰۰۲۳۹۴

۲- دکتر محمد علی شیرخانی / استاد، دانشکده و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل / پست الکترونیکی: shirkhani [at] ut.ac.ir / تلفن: ۶۱۱۱۲۳۹۱

۳- دکتر عبدالحسین شیروی / استاد، پردیس فارابی
رشته تخصصی: حقوق / پست الکترونیکی: ashiravi [at] ut.ac.ir

۴- دکتر امیر صادقی نشاط / دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی / پست الکترونیکی: asneshat [at] ut.ac.ir / تلفن: ۸۸۷۸۵۹۵۵

۵- دکتر حمیدرضا علومی یزدی / استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی / پست الکترونیکی: holoumiyazdi [at] yahoo.com

۶- دکتر محمدتقی علوی / استاد، دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی / پست الکترونیکی: alavi [at] tabrizu.ac.ir / تلفن: ۰۴۱۱۳۳۹۲۳۲۴

۷- دکتر محمود رضا فیروزمند / استادیار دانشگاه نفت
رشته تخصصی: حقوق / پست الکترونیکی: mrfiroozmand [at] yahoo.com

۸- دکتر احمد مؤمنی راد / استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل / پست الکترونیکی: momenirad [at] ut.ac.ir / تلفن: ۶۶۴۹۸۵۷۷

۹- دکتر حمیدرضا نیکبخت فینی / استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی / پست الکترونیکی: hr-nikbakht [at] sbu.ac.ir

۱۰- دکتر سیدعلی هنجنی / دانشیار،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق / پست الکترونیکی: a-hanjani [at] sbu.ac.ir /تلفن: ۲۹۹۰۳۱۶۴

۱۱- دکتر علی وطنی / دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی پردیس دانشکده فنی / پست الکترونیکی: avatani [at] ut.ac.ir / تلفن: ۶۱۱۱۲۱۹۷

آخرین شماره فصلنامه:

شماره جاری: دوره ۱، شماره ۱ (بهار و تابستان)، بهار و تابستان ۱۳۹۴، صفحه ۱-۱۳۸
۱

صفحات آغازین

صفحه ۱-۳
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۵۵۲ K)
۲

مطالعه تطبیقی حق دولت‌ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز

صفحه ۱-۱۶
الهام امین زاده؛ علی نیک بخش شرفشاده
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۱۲۵ K)

مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین‌المللی نفت

صفحه ۱۷-۳۶
سید نصرالله ابراهیمی؛ فرخ جواندل جانانلو
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۲۶۱ K)
۴

ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز

صفحه ۳۷-۶۰
ولی رستمی؛ احمد رنجبر
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۳۳۵ K)
۵

معیار‌های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو

صفحه ۶۱-۷۶
حمیدرضا علومی یزدی؛ عرفان قاسم‌پور
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۱۵۸ K)
۶

بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحده آمریکا

صفحه ۷۷-۹۰
مصطفی مداحی نسب؛ یوسف مسلمی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۱۵۷ K)
۷

تحلیل رویکرد زیست‌محیطی در قراردادهای نفتی

صفحه ۹۱-۱۱۶
سید فضل الله موسوی؛ محمدرضا شیرمردی دزکی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۱۹۰ K)
۸

نقد اقدام متقابل (تحریم نفت) اتحادیه اروپا علیه ایران از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت

صفحه ۱۱۷-۱۳۸
احمد مومنی راد؛ ناصر خداپرست
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۱۷۵ K)
۹

چکیده های انگلیسی

صفحه ۱-۸
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۲۴۶ K)

————————————————————————————————————————————–

+سایت اصلی فصلنامه

+راهنمای نویسندگان

+صفحه شماره جاری فصلنامه

مطلب مرتبط:

فصلنامه ی اول: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی»

فصلنامه ی دوم: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی»

فصلنامه ی سوم: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق عمومی»


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید