ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
کانون جنبش نرم افزاری حقوق برگزار می کند
نشست مقاله خوانی: “بررسی تضمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”
کانون جنبش نرم افزاری حقوق دانشگاه علوم قضایی، جلسه ی مقاله خوانی با موضوع “بررسی تضمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” را برگزار می کند.

کافه حقوق- کانون جنبش نرم افزاری حقوق دانشگاه علوم قضایی برگزار می کند:

بررسی تضمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به صرف مقاله ی:
ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران_ دکتر ابراهیم موسی زاده

یکشنبه ۹ اسفندماه، ساعت ۱۳ الی۱۴
دانشگاه علوم قضایی، سالن کنفرانس ولایت، طبقه دوم

جهت دریافت مقاله مورد بحث در جلسه کلیک کنید

photo_2016-02-24_17-11-48


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید