ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۳:۴۰ ب.ظ
هر چهارشنبه در کافه حقوق:
آشنایی با فصلنامه های حقوقی/ «مجله حقوق خصوصی»
تنظیم: امیرعباس عسکری
با توجه به اهمیت شناخت فصلنامه های علمی از سوی اساتید و دانشجویان حقوق،کافه حقوق هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال مقاله به آن ها را به مخاطبان معرفی می کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های حقوقی خواهیم پرداخت.

ویژه کافه حقوق- تعداد مقالات علمی جامعه ی دانشگاهی هر کشور و همینطور کیفیت مقالات ارائه شده یکی از شاخص های مهم برای شناخت وضعیت آن کشور در تولید علم در هر رشته ی علمی دانشگاهی می باشد.فصل نامه های علمی و از جمله فصل نامه های حقوقی از جمله نشریاتی هستند که به انتشار مقالات اساتید برجسته و دانشجویان در هر رشته ی دانشگاهی مشغول می باشند.این فصل نامه ها بنا بر درجه امتیاز کسب شده و درجه ی اعطایی به آنها توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به چند دسته تقسیم می شوند.فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- تخصصی از این دسته می باشند.

با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال و انتشار مقاله در آن ها را به مخاطبان معرفی کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی خواهیم پرداخت.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

فصلنامه ششم: «مجله حقوق خصوصی» / پردیس فارابی دانشگاه تهران

اولین شماره این مجله در سال ۱۳۸۲ با عنوان ” اندیشه های حقوقی” منتشر گردید  و در سال ۱۳۸۹ عنوان آن به ” حقوق خصوصی “ تغییر یافت.
در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ بر اساس نامه شماره ۸۹/۳/۱۱/۷۲۹۶۶  وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری دارای درجه علمی ـ پژوهشی گردید. صاحب امتیاز این نشریه پردیس فارابی دانشگاه تهران می باشد.

cover_fa545

اعضای هیات تحریریه:

مدیر مسئول: دکتر محمد ساردوئی‌نسب / دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران /رشته تخصصی: حقوق خصوصی
وب سایت: www.sardoueinasab.ir / پست الکترونیکی: sardoeinasab [at] ut.ac.ir / تلفن: ۰۲۵۳۶۱۶۶۲۳۸

دکتر محمد ساردوئی‌نسب

سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی / استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران / رشته تخصصی: تجارت بین‌الملل
وب سایت: dr.shiravi.com / پست الکترونیکی: ashiravi [at] ut.ac.ir

دکتر عبدالحسین شیروی

مدیر اجرایی: علی ‌احمد روشنائی / کارشناس امور پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران / رشته تخصصی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
پست الکترونیکی: jolt [at] ut.ac.ir / تلفن: ۰۲۵۳۶۱۶۶۳۱۴

علی ‌احمد روشنائی

هیات نحریریه:

۱- دکتر نجادعلی الماسی / استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی / پست الکترونیکی: nalmasi [at] ut.ac.ir
دکتر نجادعلی الماسی

۲- دکتر سعید حبیبا / دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری / پست الکترونیکی: habiba [at] ut.ac.ir

1419426119

۳- دکتر عبدالحسین شیروی / استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران / رشته تخصصی: تجارت بین‌الملل
وب سایت: dr.shiravi.com / پست الکترونیکی: ashiravi [at] ut.ac.ir

دکتر عبدالحسین شیروی

۴- دکتر ربیعا اسکینی / پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق خصوصی / پست الکترونیکی: eskini [at] yahoo.com
دکتر ربیعا اسکینی

۵- دکتر سید مصطفی محقق داماد / استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی / پست الکترونیکی: mdamad [at] ias.ac.ir
دکتر سید مصطفی محقق داماد

۶- دکتر فخرالدین اصغری آق مشهدی / دانشیار دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی / پست الکترونیکی: ashari [at] yahoo.com
دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی

۷- دکتر سیدمحمد هاشمی / استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق / پست الکترونیکی: sm_hashemi [at] sbu.ac.ir
دکتر سیدمحمد هاشمی

۸- دکتر علیرضا باریکلو / دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی / پست الکترونیکی: bariklou [at] ut.ac.ir
۹- دکتر محمد عیسائی تفرشی / استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی / پست الکترونیکی: tafreshi [at] modares.ac.ir

 آخرین شماره فصلنامه:

شماره جاری: دوره ۱۲، شماره ۲ (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۱۷۱-۳۴۷

۱- تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و حقوق مالکیت فکری / سید حسین صفایی؛ وحید حسنی سنگانی

مشاهده مقاله / اصل مقاله (۵۱۹ K)

۲- تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی / عباس منصورآبادی؛ سید سعید موسوی اصل

 مشاهده مقاله / اصل مقاله (۵۶۱ K)

۳- عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه / میثم اکبری دهنو؛ هانی حاجیان؛ محمد باقر پارساپور

مشاهده مقاله / اصل مقاله (۶۰۳ K)

۴- اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در آرا مدنی / محمد ساردوئی نسب؛ سید امیرحسام موسوی

مشاهده مقاله / اصل مقاله (۵۰۲ K)

۵-موانع اثباتی، عملی و عقلی اجرای قانون خارجی / فرهاد خمامی زاده

مشاهده مقاله / اصل مقاله (۶۸۶ K)

۶- علائم تجاری بویایی:جلوه‌‌ای نوین در حمایت حقوقی از علائم تجاری / جواد صالحی؛ احسان مومنی تذرجی

مشاهده مقاله / اصل مقاله (۴۲۷ K)

۷- بررسی اصل عقلایی‌بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران / حسین رحمت اللهی؛ امید شیرزاد

مشاهده مقاله / اصل مقاله (۴۸۹ K)

————————————————————————————————————————————–

+سایت اصلی فصلنامه

+راهنمای نویسندگان

+صفحه شماره جاری فصلنامه

مطلب مرتبط:

فصلنامه ی اول: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی»

فصلنامه ی دوم: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی»

فصلنامه ی سوم: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق عمومی»

فصلنامه ی چهارم: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق انرژی»

فصلنامه ی پنجم: معرفی «فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی»


Comments are closed.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید