ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۸:۳۹ ب.ظ
هر چهارشنبه در کافه حقوق:
آشنایی با فصلنامه های حقوقی/ «مطالعات حقوق تطبیقی»
تنظیم:امیرعباس عسکری
با توجه به اهمیت شناخت فصلنامه های علمی از سوی اساتید و دانشجویان حقوق،کافه حقوق هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال مقاله به آن ها را به مخاطبان معرفی می کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های حقوقی خواهیم پرداخت.

ویژه کافه حقوق- تعداد مقالات علمی جامعه ی دانشگاهی هر کشور و همینطور کیفیت مقالات ارائه شده یکی از شاخص های مهم برای شناخت وضعیت آن کشور در تولید علم در هر رشته ی علمی دانشگاهی می باشد.فصل نامه های علمی و از جمله فصل نامه های حقوقی از جمله نشریاتی هستند که به انتشار مقالات اساتید برجسته و دانشجویان در هر رشته ی دانشگاهی مشغول می باشند.این فصل نامه ها بنا بر درجه امتیاز کسب شده و درجه ی اعطایی به آنها توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به چند دسته تقسیم می شوند.فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- تخصصی از این دسته می باشند.

با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال و انتشار مقاله در آن ها را به مخاطبان معرفی کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی خواهیم پرداخت.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

فصلنامه هشتم: «مطالعات حقوق تطبیقی» / دانشگاه تهران

مجله مطالعات حقوق تطبیقی، اولین نشریه ای  است که در ایران به طور تخصصی در زمینه «حقوق تطبیقی» منتشر گردیده است. هشت شماره از این مجله در فاصله ی زمانی بین سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰ با عنوان «نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی» به زینت طبع آراسته شد که هم اکنون نیز از منابع مهم حقوقی به شمار می آید . دور جدید دو فصلنامه با عنوان ” مجله مطالعات حقوق تطبیقی” از سال ۱۳۸۹ به صورت منظم چاپ می شود و اکنون به عنوان یکی از منابع اصلی رشته حقوق در ایران تلقی می شود.

cover_faaa

اعضای هیات تحریریه:

سردبیر: دکتر سعید حبیبا / دانشیار و ریاست موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران / رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
پست الکترونیکی: habiba [at] ut.ac.ir / تلفن: ۰۲۱۶۶۴۹۷۹۱۲

دکتر سعید حبیبا

مدیر داخلی: دکتر زهرا شاکری / استادیار دانشگاه تهران / رشته تخصصی: حقوق خصوصی – حقوق مالکیت فکری
پست الکترونیکی: zshakeri [at] ut.ac.ir

هیات تحریریه:

۱- دکتر حسین صفایی / استاد تمام حقوق / رشته تخصصی: حقوق خصوصی
پست الکترونیکی: hsafaii [at] ut.ac.ir

دکتر حسین صفایی

۲- دکتر عباس کریمی / استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی / پست الکترونیکی: abkarimi [at] ut.ac.ir

دکتر عباس کریمی

۳- دکتر نجادعلی الماسی / استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل خصوصی / پست الکترونیکی: nalmasi [at] ut.ac.ir

دکترنجادعلی الماسی

۴- دکتر سید مصطفی محقق داماد / استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی / پست الکترونیکی: m_mohaghegh [at] sbu.ac.ir

دکتر سید مصطفی محقق داماد

۵- دکترگودرز افتخار جهرمی / استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی / پست الکترونیکی: g_eftekhar [at] sbu.ac.ir

۶- دکتر حسین مهرپور محمدآبادی / استاد حقوق /  رشته تخصصی: حقوق اسلامی
پست الکترونیکی: h_mehrpour [at] sbu.ac.ir

۷- دکتر جمشید ممتاز / استاد تمام حقوق / رشته تخصصی: حقوق بین الملل
پست الکترونیکی: djmomtaz [at] yahoo.com

 آخرین شماره فصلنامه:

– دوره ۶، شماره ۲ (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۴۱۳-۸۰۸

۱- تعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار در کالبد قاعدۀ حقوقی رقابت

محمود باقری؛ محمد صادقی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۶۳۵ K)

۲- بررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون «رتردام» با کنوانسیون‌های «بروکسل» و «هامبورگ»

ابراهیم تقی زاده؛ افشین احمدی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۵۷۰ K)

۳- تحلیل تطبیقی صلاحیت‌های درون‌قوه‌ای رئیس مجلس در نظام حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه

محمد جلالی؛ محمد مهاجری
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۲۸۸ K)

۴- جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

سید محمد حسینی؛ امیر اعتمادی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۱۲۵۹ K)

۵- دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

صالح خدری
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۵۷۴ K)

۶- مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان‌های مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تاسیس تا فعالیت

محمدحسین رمضانی قوام آبادی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۴۳۱ K)

۷- بررسی تطبیقی امکان انجام فعالیت‌های تجارتی در قالب شرکت تعاونی با تکیه بر رویکردهای اتحادیۀ بین‌المللی تعاون (ICA)

محمد ساردویی نسب؛ شاهین آقامحمدی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۴۹۹ K)

۸- قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی (عقلی)؛ تأملی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در نظام حقوق قراردادهای ایران و فرانسه

مهدی شهابی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۴۰۳ K)

۹- بررسی معیار آستانۀ شدت برای تعقیب جنایات در دیوان کیفری بین‌المللی؛ با نگاهی بر دیگر دادگاه‌های بین‌المللی

محمود صابر؛ آزاده صادقی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۵۷۵ K)

۱۰- تحلیل رابطۀ حق مؤلف و محتوای اثر در آرای قضایی آمریکا، بریتانیا و کانادا

محمود صادقی؛ سارا علامه
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۴۸۳ K)

۱۱- آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

نسرین طباطبائی حصاری؛ محمد حسن صادقی مقدم
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۳۳۲ K)

۱۲- ظرفیت‌های تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایران

عطیه عباسیان؛ حسن عالیپور
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۳۴۵ K)

۱۳- مطالعۀ تطبیقی تعیین مسئول و مبنای جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث مربوط به تأسیسات هسته‌ای در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی

سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ وحید رضادوست
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۶۲۴ K)

۱۴- مطالعه تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی نفتی عراق و ایران

محمد جعفر قنبری جهرمی؛ مجتبی اصغریان
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۳۳۲ K)

۱۵- مطالعه تطبیقی مشارکت بزه دیدگان در محاکم کیفری بین المللی اختصاصی با دیوان کیفری بین المللی

محسن لعل علیزاده
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۴۲۶ K)

۱۶ -نقص اعمال آیین دادرسی مدنی در حقوق فرانسه

حسن محسنی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۲۰۹ K)

————————————————————————————————————————————–

+سایت اصلی فصلنامه

+راهنمای نویسندگان

+صفحه شماره جاری فصلنامه

مطلب مرتبط:

فصلنامه ی اول: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی»

فصلنامه ی دوم: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی»

فصلنامه ی سوم: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق عمومی»

فصلنامه ی چهارم: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق انرژی»

فصلنامه ی پنجم: معرفی «فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی»

فصلنامه ی ششم: معرفی «مجله حقوق خصوصی»

فصلنامه ی هفتم: معرفی «مجله پزشکی قانونی»


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید