ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۱ ق.ظ
کتاب حقوقی هفته، یکشنبه ها در کافه حقوق:
معرفی کتاب:کیفرشناسی؛ کلیات و مبانی پاسخ شناسی جرم
این اثر با هدف آشنایی بیشتر با رویکرد کیفرشناختی، کیفر و پاسخهای کیفری،موضوع و قلمرو کیفرشناسی، اهمیّت و اصول حاکم بر آن، منابع کیفرشناسی و جایگاه آن در علوم جنایی و نیز آشنایی با مبانی نظری کیفرشناسی به رشته تحریر درآمده است.

کافه حقوق- با وجود پیشرفت های جدید علمی و دسترسی گسترده ی پژوهشگران حقوقی به منابع اینترنتی و سایت های مختلف حاوی مطالب حقوقی اما همچنان باید کتاب ها را جزو منابع دسته اول و معتبرترین منابع در هر رشته ی علمی و همینطور رشته ی حقوق دانست. از این رو کافه حقوق قصد دارد به معرفی کتاب های حقوقی، چه کتاب های حقوقی شناخته شده و چه کتاب های حقوقی ناشناخته و تازه منتشر شده بپردازد. لذا از این پس یکشنبه هر هفته معرفی یک کتاب حقوقی را در کافه حقوق دنبال کنید.

کتاب این هفته: کیفرشناسی؛ کلیات و مبانی پاسخ شناسی جرم

این کتاب توسط دکتر حسین غلامی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به رشته تحریر در آمده است و با دیباچه ی پروفسور هانس یورگ آلبرشت، توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.

مختصری در مورد کتاب:

پاسخ به جرم، موضوعی است انسانی که دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی در قلمروهای ملی و بین المللی می باشد. این موضوع با رویکردهای مذهبی، فلسفی و حتی اساطیری و افسانه ای مورد توجه قرار گرفته، انواع احکام، نظریه ها و افسانه ها پیرامون آن شکل گرفته اند.
مطالعه و بررسی علمی تجربی پاسخ به جرم، از یک طرف در جست و جوی تحلیل و تبیین چرایی واکنش نسبت به جرم و مجرم و از طرف دیگر به دنبال مؤثرترین و مناسب ترین واکنش ها می باشد. این رویکرد با توجه به ابعاد مختلف پاسخ به جرم و عوامل تاثیرگذار بر آن، تلاش می کند با در نظر گرفتن جنبه های ملی و بین المللی پاسخ به جرم، به نقد و ارزیابی، سازماندهی، اصلاح و بهسازی رویه هایی بپردازد که تحت تاثیر قدمت تاریخی، آموزه های فرهنگی،مذهبی، عوامل سیاسی
اقتصادی، استمرار و استقرار یافته و گاه چنان مستقر و مستمر شده اند که تجسم عدالت کیفری تلقی می شوند.
کیفرشناسی یا چنانکه در این اثر به آن اشاره می شود پاسخ شناسی جرم به عنوان دانشی علمی-تجربی با توجه به انواع تحولات تاریخی پیرامون واکنش نسبت به جرم و مجرمان، در درجه اول آنرا موضوعی انسانی تلقی میکند. در فرایند پاسخ به جرم، انسان و مجموعه ای از نهادهای تحت کنترل آن، عاملیت واکنش نسبت به موضوع انسانی دیگر را بر عهده گرفته، با استخدام و به کارگیری تمام ظرفیت های توجیهی تبیینی، گونه های مختلفی از پاسخ نسبت به جرم و مجرم را سامان و سازمان می دهند. کیفرشناسی ضمن ارزشیابی و ارزشگذاری چگونگی عاملیت موجود انسانی در پاسخ به جرم نسبت به انسان دیگر، به ارزیابی آثار و نتایج پاسخ نیز پرداخته، ضرورت یا عدم ضرورت، امکان جایگزینی و ابتکار در طیف های مختلف پاسخ ها و نیز نقد و بررسی مبانی توجیهی و تبیینی آنها را در دستور کار خود قرار می دهد.
در فرایند مطالعه و بررسی کیفرشناختی / پاسخ شناختی واکنش نسبت به جرم و مجرم، نقش و تاثیر انواع عوامل تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی که در قالب نهادها، نظریه ها، احکام، سیاستها و نظامها) سیستم ها ( تجسم یافته اند، بازشناسی شده، به تحلیل و تبیین آثار و نتایج آنها پرداخته می شود. چنین رویکردی به پاسخ جرم نشان خواهد داد که امروزه این موضوع فراتر از واکنش غریزی عامل انسانی نسبت به مرتکب عمل مجرمانه، دارای آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده در قلمروهای ملی و بین المللی است. به گونه ای که به عنوان مثال، نه تنها میزان توسل به اعدام و مجازات های جسمانی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر موقعیت حقوق بشری کشورها و نظام های سیاسی در قلمرو بین المللی است، بلکه گاه اجرای یک مجازات توسط بزه دیده نسبت به یک مجرم، چنان ابعاد فراملی می یابد که موجبات اشتغال و درگیری تمام نهادهای قضایی، سیاسی و اجتماعی کشور متبوع او را فراهم میکند. این وضعیت نشان می دهد آنچه در گذشته نه چندان دور، امری شخصی  فردی، ملی و داخلی بوده است، اکنون در عصر انسان جهانی شده، چنان دارای ابعاد انسانی بین المللی شده است که هیچ نظام سیاسی  حقوقی نمی تواند از محاسبه آن در انتخاب نوع و ماهیت رفتار خود نسبت به جرایم و مجرمان فارغ باشد.

 Untitled213

سخن مولف:

این اثر با هدف آشنایی بیشتر با رویکرد کیفرشناختی، کیفر و پاسخهای کیفری،موضوع و قلمرو کیفرشناسی، اهمیّت و اصول حاکم بر آن، منابع کیفرشناسی و جایگاه
آن در علوم جنایی و نیز آشنایی با مبانی نظری کیفرشناسی به رشته تحریر درآمده است. در بخش مبانی نظریِ کیفرشناسی، ضمن تقسیم نظریه های مربوطه به دو دسته مبانی ناظر به توجیه و تبیین مجازاتها (سزادهی، بازدارندگی، سلب توان بزهکاری) به بررسی مبانی ناظر به تبیین و توجیه سایر پاسخ های کیفری که به جای مجازات و حق بر مجازات شدن، بر حق بر مجازات نشدن تاکید می نمایند (بازپروری و عدالت ترمیمی) پرداخته شده است. در این راستا، ضمن تشریح و تبیین هرکدام از نظریه ها و خاستگاه های فلسفی-اجتماعی-حقوقی آنها، به ارزیابی کیفرشناختی آثار و نتایج اجرای آنها در برخی نظام های کیفری نیز اقدام شده است.
یکی از اهداف اصلی این اثر آن است که ضمن ارائه و تبیین رویکرد کیفرشناختی به مجازات ها و سایر پاسخ های به جرم، به تشریح و توضیح مهمترین مبانی توجیهی نظام اجرای مجازات ها در قلمرو ملی و داخلی را برای خواننده فراهم کند. این کتاب به عنوان جلد اول از مجموعه ای سه جلدی در حوزه کیفرشناسی است که نویسنده امیدوار است به تناوب به چاپ آنها در آینده اقدام کند. جلد دوم کیفرشناسی به بررسی کیفرشناسی و پاسخ دهی به جرم در ایران اختصاص خواهد داشت. در جلد دوم ضمن ارائه تبیینی کلی از تحولات پاسخ دهی به جرم در ایران، به بررسی چگونگی توسل به برخی از مهمترین و شایع ترین گونه های مجازات از قبیل اعدام، حبس، جزای نقدی و … و نیز تحولات توسل به آنها در قالب مجازات های جایگزین حبس و … پرداخته خواهد شد. جلد سوم کیفرشناسی، به کیفرشناسی ت بیقی و م العه چگونگی توسل به مجازات ها و پاسخ های به جرم در دیگر کشورها از جمله ایالات متحده امریکا و برخی کشورهای اروپایی اختصاص خواهد یافت.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید