ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
با شروع نمایشگاه بین المللی کتاب تهران:
پیشنهادهای کافه حقوق برای خرید کتاب/ دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی چه کتاب هایی را باید تهیه کنند
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فرصتی برای خرید تازه های نشر کتاب برای دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علمی است. به همین دلیل کافه حقوق بنا دارد که ۵ کتاب مورد نیاز هر گرایش رشته ی حقوق را به دانشجویان این رشته معرفی کند. برای شروع از گرایش حقوق عمومی شروع می کنیم.

گروه علمی کافه حقوق: نمایشگاه کتاب تهران صبح سه شنبه ۱۴ اردیبهشت افتتاح شد. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فرصتی برای خرید تازه های نشر کتاب برای دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علمی است. به همین دلیل کافه حقوق بنا دارد که ۵ کتاب مورد نیاز هر گرایش رشته ی حقوق را به دانشجویان این رشته معرفی کند. برای شروع از گرایش حقوق عمومی شروع می کنیم. ۵ کتاب مورد نیاز این رشته بدین شرح است:

  1. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی «مرحوم دکتر سید ابوالفضل قاضی»:

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (جلد اول)/ دکتر ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی . ـ تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۶۸، بیست و چهار، ۷۹۰ ص. کتابنامه: ص. ۷۸۱-۷۸۸
کتاب حاضر مشتمل بر پنج دفتر و هر دفتر شامل چندین بخش است که مبانی و کلیات حقوق اساسی، در آن مورد بحث قرار گرفته است. مطالب کتاب جدید و تجزیه و تحلیل‌ها علمی و مستند است. توجه به حقوق سایر کشورها، بررسی و تطبیق حقوق مکتوب و مدوّن و رسمی با اجرای آن در عمل، از دیگر ویژگیهای این کتاب تحقیقی است. این کتاب بارها تجدید چا شده است و هر ساله چاپ جدید آن در نمایشگاه کتاب ارائه می شود.

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

  1. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم «دکتر سیدمحمد هاشمی»:

این کتاب حاضر در موضوع تبیین حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است. از این رو نخست مبانی و اصول حقوق اساسی در سیر فقهی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است، سپس به مشخصات حاکمیتی و اصول مبنایی حکومت در جمهوری اسلامی پرداخته شده است. در ادامه حقوق شهروندی تشریح و برخی از نهادهای حکومتی در ایران معرفی شده است. در پایان نیز مباحث اقتصاد در جمهوری اسلامی و سیاست خارجی و امنیت ملی در ایران مورد توجه قرار گرفته است. شایان ذکر است این مطالعه به روش مقایسه تطبیقی با سایر کشورها به ویژه فرانسه، آمریکا و انگلیس صورت گرفته است.

حقوق اساسی دکتر هاشمی

حقوق اساسی دکتر هاشمی

  1. حقوق اداری «دکتر موتمنی»:

این کتاب ارزشمند دارای فصول زیر می باشد:

پیشگفتار : تعاریف حقوق اداری*باب اول : سازمان اداری کشور *فصل اول : مقامات عالی سازمان اداری کشور *فصل دوم : سازمان اداری کشور در شهرستان ها *فصل سوم : موسسات عمومی *فصل چهارم : نظام های حرفه ای یا صنفی

 …………………………………………….

باب دوم : استخدام دولتی

 *فصل اول : کلیات *فصل دوم : اصول کلی نظام طبقه بندی مشاغل در قانون استخدام کشوری *فصل سوم : احکام طبقه بندی مشاغل و نظام حقوق و مزایای مستخدمین *فصل چهارم : باط نشستگی و حقوق وظیفه *فصل پنجم : تاریخچه و تحول قوانین استخدامی و ویژگی های استخدام عمومی *فصل ششم : تکالیف و مسئولیت های مستخدمین عمومی *فصل هفتم : حقوق اجتماعی مستخدمین فصل هشتم : حالات استخدامی

………………………………….

باب سوم : خدمات اداری دولت : پلیس اداری و خدمات عمومی

*فصل اول : پلیس اداری *فصل دوم : خدمات عمومی *فصل سوم : کمک به امور عام المنفعه و امور خیریه *فصل چهارم : حدود وظایف و مشاغل اداری دولت

 ……………………………………………………

 باب چهارم : شخصیت حقوق سازمان های اداری و اعمال حقوقی اداری

*فصل اول : شخصیت حقوقی سازمان های اداری *فصل دوم : اموال و ثروت های عمومی*فصل سوم : اعمال اداری

 …………………………

 باب پنجم : مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین عمومی* فصل اول : تشخیص بین مسئولیت شخصی مستخدم و مسئولیت دولت * فصل دوم : مسئولیت شخصی مستخدمین *فصل سوم : مسئولیت مدنی دولت

…………………………………….

باب ششم : حاکمیت قانون در روابط دولت و افراد و مسئله داد گاه های ایران*فصل اول : مفهوم حاکمیت قانون *فصل دوم : نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری و مسئله دادرسی اداری

البته بخشی از این کتاب به خاطر بروز نشدن، قدیمی است. فصولی همچون استخدام کشوری را می توان در کتب دیگر حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری پیگیری کرد.

حقوق اداری دکتر موتمنی

حقوق اداری دکتر موتمنی

  1. حقوق اداری دو جلدی «دکتر امامی و دکتر استوارسنگری»:

این مجموعه ی کتاب، یکی از بروزترین کتاب ها در زمینه ی حقوق اداری است که قوانین جدیدی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری را پوشش داده است و آن را به بحث گذاشته است. جلد دوم این کتاب نیز بیشتر به مباحث قراردادهای اداری می پردازد و در مجموع این دو جلد مجموعه ی خوبی را در مباحث مربوط به حقوق اداری جمع آوری کرده است و منبع قابل توجهی برای همه ی مقاطع تحصیلی رشته ی حقوق می باشد.

حقوق اداری دکتر امامی

  1. حقوق اساسی تطبیقی «مرحوم آیت الله عمید زنجانی»:

این کتاب تقریبا جامع ترین اثر در مورد حقوق تطبیقی اساسی است، که از طرفی به حقوق اساسی کشورهای غربی می پردازد و بسیاری از آن کشورها همچون آمریکا، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، اتریش، اسپانیا و.. می پردازد و از سوی دیگر به حقوق اساسی کشورهای مسلمان نشین می پردازد. یکی از ویژگی های اساسی این کتاب واجد صفت انتقادی بودن آن است، که این کتاب را از دیگر کتب در این زمینه متمایز کرده است. کتب حقوق اساسی تطبیقی عموما در وصف یا تمجید حقوق اساسی کشورهای غربی نگاشته می شود.

حقوق اساسی تطبیقی

حقوق اساسی تطبیقی


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید