ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۷ ق.ظ
هر چهارشنبه در کافه حقوق:
آشنایی با فصلنامه های حقوقی/ «پژوهش های فقهی»
با توجه به اهمیت شناخت فصلنامه های علمی از سوی اساتید و دانشجویان حقوق،کافه حقوق هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال مقاله به آن ها را به مخاطبان معرفی می کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های حقوقی خواهیم پرداخت.

گروه علمی کافه حقوق- تعداد مقالات علمی جامعه ی دانشگاهی هر کشور و همینطور کیفیت مقالات ارائه شده یکی از شاخص های مهم برای شناخت وضعیت آن کشور در تولید علم در هر رشته ی علمی دانشگاهی می باشد.فصل نامه های علمی و از جمله فصل نامه های حقوقی از جمله نشریاتی هستند که به انتشار مقالات اساتید برجسته و دانشجویان در هر رشته ی دانشگاهی مشغول می باشند.این فصل نامه ها بنا بر درجه امتیاز کسب شده و درجه ی اعطایی به آنها توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به چند دسته تقسیم می شوند.فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- تخصصی از این دسته می باشند.

با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد هر هفته یکی از فصلنامه های حقوقی و شرایط ارسال و انتشار مقاله در آن ها را به مخاطبان معرفی کند.از همین رو هر چهارشنبه به معرفی یکی از فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی خواهیم پرداخت.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

فصلنامه چهاردهم: «پژوهش های فقهی» / پردیس فارابی (قم) دانشگاه تهران

این نشریه به صاحب امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران و با درجه ی علمی- پژوهشی در حوزه فقه و حقوق اسلامی فعالیت می نماید و تازه ترین و جدیدترین یافته های پزوهشی مربوط به اساتید برجسته حوزه و دانشگاه را به جامعه علمی و اسلامی معرفی می نماید.

cover_fa

اعضای هیات تحریریه:

مدیر مسئول: دکتر سیدمحمد مقیمی / استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: moghimi [at] ut.ac.ir / تلفن:۰۲۵۳۶۱۶۶۱۹۱

دکتر سیدمحمد مقیمی

سردبیر: محمدرسول آهنگران / تخصص: فقه و حقوق اسلامی
پست الکترونیکی: ahangaran [at] ut.ac.ir / تلفن: ۰۲۵۳۶۱۶۶۴۶۸

محمدرسول آهنگران

هیات تحریریه:

۱- محمدحسن حائری / استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی / پست الکترونیکی: haeri-m [at] ferdowsi.um.ac.ir

محمدحسن حائری

۲- حسین صابری / استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی / پست الکترونیکی: saberi [at] ferdowsi.um.ac.ir

حسین صابری

۳- کریم عبداللهی‌نژاد / استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی / پست الکترونیکی: abdolahi-k [at] ferdowsi.um.ac.ir

کریم عبداللهی‌نژاد

۴- علی محامد / دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی / پست الکترونیکی: mmahamed [at] gmail.com

علی محامد

۵- سیدمحمد موسوی بجنوردی / استاد دانشگاه تربیت معلم
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی / پست الکترونیکی: moosavi [at] ri-khomeini.ac.ir

سیدمحمد موسوی بجنوردی

۶- سیدمصطفی محقق داماد / استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی / پست الکترونیکی: mdamad [at] ias.ac.ir

دکتر سید مصطفی محقق داماد

۷- حسین ناصری مقدم / دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی / پست الکترونیکی: naseri1962 [at] ferdowsi.um.ac.ir

۸- احمد باقری / استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه / پست الکترونیکی: baghari [at] ut.ac.ir

آخرین شماره فصلنامه:

– دوره ۱۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۴، صفحه ۴۴۳-۶۷۰:

۱- بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران

جلیل قنواتی؛ مهشید جعفری هرندی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۵۸۹ K)

۲- واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایه‌بان در معابر

حمید مسجد سرایی؛ کاظم هژبری
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۴۹۶ K)

۳- نقد و بررسی دلیل اجماع بر حرمت مجسمه‌سازی

سیدمحمدرضا حسینی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۳۴۱ K)

۴- ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشه فقهی

اسماعیل نعمت اللهی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۴۳۷ K)

۵- جایگاه مشارکت در اندیشه سیاسی اسلام

حسین رحمت الهی؛ احسان آقامحمدآقایی؛ فاضل کاکا
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۴۵۶ K)

۶- بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح

سید احمد میرحسینی؛ سیده فاطمه میر حسینی
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۳۸۵ K)

۷- شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلام (نقدی بر مادۀ ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی )

میثم خزائی؛ طه زرگریان
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۳۶۰ K)

۸- مبانی فقهی الزام به فرزندآوری

نسرین رهنما؛ عبدالله امیدی فرد
مشاهده مقاله / اصل مقاله (۴۴۳ K)

+سایت اصلی فصلنامه

+راهنمای نویسندگان

+صفحه شماره جاری فصلنامه

مطلب مرتبط:

فصلنامه ی اول: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی»

فصلنامه ی دوم: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی»

فصلنامه ی سوم: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق عمومی»

فصلنامه ی چهارم: معرفی «فصلنامه مطالعات حقوق انرژی»

فصلنامه ی پنجم: معرفی «فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی»

فصلنامه ی ششم: معرفی «مجله حقوق خصوصی»

فصلنامه ی هفتم: معرفی «مجله پزشکی قانونی»

فصلنامه ی هشتم: معرفی «مطالعات حقوق تطبیقی»

فصلنامه ی نهم: معرفی «پژوهش حقوق خصوصی»

فصلنامه ی دهم: معرفی «پژوهش حقوق کیفری»

فصلنامه ی یازدهم: معرفی «پژوهش حقوق عمومی»

فصلنامه ی دوازدهم: معرفی «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق»

فصلنامه ی سیزدهم: معرفی «پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب»


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید