ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
معرفی کتاب:
«قانون طبیعی» چیست ؟/ جایگاه نظریه «قانون طبیعی» در یونان باستان، مسیحیت و اسلام
مینا علیبیگی
کتاب حاضر در راستای تبیین این مفهوم و آشکار نمودن جایگاه آن در ادوار مختلف تاریخی و درمیان اندیشمندان و متفکران قرون و اعصار مختلف و هم چنین مکاتب مختلف فکری است. شاید بتوان گفت اولین کتاب به زبان فارسی است که ضمن تحلیل آرای دانشمندان غرب درباره دکترین قانون طبیعی، از اولین دوره های تفکر غرب در یونان باستان تا عصر حاضر به نقد این آرا پرداخته و در پایان نظریه ای بدیع درباره قانون طبیعی براساس آموزه های عقلی اسلامی ارائه کرده است.

سرویس علمی کافه حقوق: کتاب حاضر به همت پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام تهیه و توسط دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری نشر یافته است. موضوع و محور اساسی کتاب پیرامون قانون طبیعی است؛ که به عنوان یکی از اساسی ترین و قدیمی ترین مفاهیم در حوزه شناخت قانون است. مفهومی که سابقه بررسی و پژوهش در مورد آن، هم در یونان باستان و هم در مسیحیت و اسلام به روشنی به چشم می خورد. کتاب حاضر در راستای تبیین این مفهوم و آشکار نمودن جایگاه آن در ادوار مختلف تاریخی و درمیان اندیشمندان و متفکران قرون و اعصار مختلف و هم چنین مکاتب مختلف فکری است. شاید بتوان گفت اولین کتاب به زبان فارسی است که ضمن تحلیل آرای دانشمندان غرب درباره دکترین قانون طبیعی، از اولین دوره های تفکر غرب در یونان باستان تا عصر حاضر به نقد این آرا پرداخته و در پایان نظریه ای بدیع درباره قانون طبیعی براساس آموزه های عقلی اسلامی ارائه کرده است.

البته از جهتی محل تأسف است که بتوان گفت کتاب حاضر اولین کتاب مورد بررسی در حوزه قانون طبیعی به زبان فارسی می باشد؛ چرا که پیشینه بحث بسیار طولانی و مربوط به دوره های نخستین اندیشه در یونان و روم باستان است و از این گذشته این آموزه زیر بنای موضوعات مهمی در حوزه فلسفه علوم اجتماعی ،فلسفه اخلاق ،حقوق و فلسفه سیاست و در معنای دقیق تر اصلی ترین و بنیادی ترین فرمان های عقل درباره ی رفتارهای بشر قانون طبیعی نام گرفته است.

این کتاب در ابتدا با رویکردی تاریخی سعی در شناساندن پیشینه این نظریه و سپس آرا اندیشمندان و متفکران پیرامون این حوزه را دارد. در ادامه نظریات طرفداران و قائلان به نظریه حقوق طبیعی را مطرح و موضع سایرین را در این خصوص تبیین می نماید. امروزه این بحث جایگاه متفاوتی پیدا کرده و شاید بسیاری از مفاهیم پایه و اساسی حقوق از این مفهوم گرفته شده است. به سبب وجود قانون طبیعی بود که مسأله حقوق طبیعی در دوره جدید نزد اندیشمندان توجیه پذیر گردید و به عنوان یگانه حقوق بشری که هرگز انسان ها در ایجاد آن نقشی نداشته اند، مورد اهتمام قرار گرفت. طرح مسأله “حقوق طبیعی” که امروزه حقوق بشر نامیده می شود و نیز توجیه عقلانی آن برای اولین بار در تاریخ فلسفه، در زمان “توماس هابز” و پس از آن، به وسیله “جان لاک ” اتفاق افتاد. جان لاک قانون طبیعی را به منزله سنگ زیر بنای توجیه عقلانی حقوق طبیعی می دانست.

بخشی از کتاب به مفهوم قانون طبیعی در دوره ی جدید پرداخته و سعی در تطبیق آن در روابط و مناسبات اجتماعی  افراد داشته است اما در کنار این امر نظریه قانون طبیعی را از منظر اندیشه ها و مکاتب جدید به بوته نقد کشیده و سعی در بررسی انواع نظریه های قانون طبیعی و ابعاد مختلف آن داشته است.

و اما در نهایت ویژگی خاص و مورد توجه کتاب را شاید بتوان رویکرد انتقادی نسبت به مفهوم “قانون طبیعی” دانست که در کنار معرفی و تحلیل این مفهوم به چشم میخورد و نظریه پردازی بدیعی که درباره ی اندیشه قانون طبیعی در اسلام در این نگارش ارائه شده است.

لازم به ذکر است نگارنده دارای تحصیلات آکادمیک در زمینه ی حقوق و همچنین در حوزه فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و مسائل حوزوی مشغول پژوهش است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید