ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵ | ۰۴:۵۶ ق.ظ
انتخاب اعضای ناظر مجلس در برخی نهاد های شورایی:
انتخاب اعضای ناظر مجلس در برخی نهادهای شورایی و شوراهای عالی در مجلس صورت پذیرفت
در جلسه علنی سه شنبه ۲۲ تیرماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر در برخی شورای های عالی و نهاد های شورایی را مشخص کردند. نتایج این انتخابات در صحن علنی به قرار زیر است

به گزارش خبرنگار کافه حقوق، در جلسه علنی سه شنبه ۲۲ تیرماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر در برخی شورای های عالی و نهاد های شورایی را مشخص کردند. نتایج این انتخابات در صحن علنی به قرار زیر است:

بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور تحول در نظام اداری کشور شورای عالی اداری تشکیل می گردد. به موجب بند هفت این ماده، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای ناظر انتخاب می گردند. در راستای اجرای همین ماده قانونی سید فرید موسوی و زهرا ساعی بار رای نمایندگان مجلس به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی اداری انتخاب شدند.

همچنین بر اساس ماده ۶۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با هدف توسعه، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ و تقویت شأن و جایگاه الگوهای عینی عرصه جهاد، ایثار و شهادت، با شرح وظایف و ترکیب مشخص تشکیل می‌شود. بر اساس بند ۱۷ همین ماده دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عضویت این شورای انتخاب می گردند. لذا در جلسه علنی ۲۲ تیرماه توسط نمایندگان مجلس، علی رستمیان و عباس گودرزی به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه نیز با توجه به ماده یک قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور، یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس‌شورای اسلامی به‌عنوان ناظر این هیات انتخاب گردید. در هیمن راستا طیبه سیاووشی از طرف نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر در هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور انتخاب شد.

همچنین انتخاب اعضای ناظر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس صورت انجام پذیرفت. در جلسه علنی ۲۲ تیرماه نمایندگان مجلس آقایان بهمن طاهرخانی و احمد انارکی محمدی را به عنوان اعضای ناظر در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب کردند. بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان برخی دستگاه ها از جمله  دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس  تشکیل می‏گردد.

در ادامه جلسه علنی سه شنبه ۲۲ تیرماه، جهت اجرای ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نمایندگان مجلس اقایان شکور پورحسین شقلان و منصور مرادی را به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد انتخاب کردند.

همچنین به موجب ‌قانون بانکی و پولی کشور دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان اعضای ناظر در شورای پول و اعتبار انتخاب می گردند. در همین راستا محمدرضا تابش و الیاس حضرتی به عنوان اعضای ناظر در شورای پول و اعتبار انتخاب شدند

همچنین محمدحسن نژاد و معصومه آقاپور علیشاهی با رای نمایندگان مجلس به عنوان اعضای ناظر در شورای اقتصاد انتخاب شدند

در پایان این نشست علنی مجلس نیز قرجه طیار و علی اکبر کریمی به عنوان دو عضو ناظر در هیات عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور انتخاب شدند


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید