ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵ | ۰۶:۰۲ ق.ظ
در اولین جلسه شورای نگهبان در دوره جدید صورت گرفت:
ایت الله جنتی دبیر شورای نگهبان باقی ماند/ علیزاده به عنوان قائم مقام و کدخدایی به عنوان سخنگو انتخاب شدند
ایت الله جنتی دبیر شورای نگهبان باقی ماند/ علیزاده به عنوان قائم مقام و کدخدایی یه عنوان سخنگو انتخاب شدند
مطابق با اعلام قبلی دبیرخانه شورای نگهبان، امروز در اولین جلسه دوره جدید شورای نگهبان، انتخابات هیات رئیسه شورای نگهبات برگزار گردید.

گروه سیاسی کافه حقوق: شورای نگهبان مشابه سایر مراجع و نهادها جهت اداره امور داخلی و جلسات و سایر امور مربوطه نیاز به شخص یا اشخاصی جهت هماهنگی امور اجرایی دارد. با توجه به آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان دبیر، قائم‌مقام و سخنگوی شورای نگهبان مسئول اداره و هماهنگی امور یادشده بوده و در این راستا واجد صلاحیت‌های خاصی می‌باشند. نحوه انتخاب این افراد در آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان مشخص شده که در ذیل به مواد مربوط به آن اشاره خواهد شد:

ماده ۲۳- شورای نگهبان دارای یک دبیر و یک قائم‌مقام از اعضاء شورای نگهبان و یک سخنگو (از اعضاء و یا خارج از اعضاء) خواهد بود که برای مدت یکسال انتخاب می‌گردند.

ماده ۲۴- انتخاب دبیر و قائم مقام و سخنگو با اکثریت مطلق و رأی مخفی است و اگر بار اول اکثریت مطلق حاصل نگردید بین دو نفر که حائز اکثریت بوده‌اند انتخابات تجدید می‌شود و این بار اکثریت نسبی کافی است و در صورت تساوی آراء بیش از دو نفر در دور اول، دو نفر با قرعه برای بار دوم انتخاب می‌شوند و در صورت تساوی آراء در این دور قرعه حاکم خواهد بود.

تبصره- هرگاه هیچ یک از دبیر شورا و قائم‌مقام او از فقهاء انتخاب نشوند برای اداراه جلسه خاص فقهاء یکی از آنان برای یکسال به طریق فوق انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۷- در صورت فوت یا استعفاء هریک از دبیر، قائم‌مقام و سخنگوی شورا، انتخاب هریک از آنان در اولین جلسه برای بقیه مدت به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱- انتخاب مجدد شخص مستعفی در صورت تمایل او بلامانع است.

تبصره ۲- بیماری و ناتوانی دبیر و قائم‌مقام و سخنگو بیش از ۲ ماه با تشخیص شورا از موجبات انتخاب مجدد است.

مطابق با اعلام قبلی دبیرخانه شورای نگهبان، امروز در اولین جلسه دوره جدید شورای نگهبان، انتخابات هیات رئیسه شورای نگهبات برگزار گردید. بر این اساس حضرت آیت الله احمد جنتی به عنوان دبیر، آقای محمدرضا علیزاده به عنوان قائم مقام و آقای دکتر عباس کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان برای مدت یکسال توسط اعضای شورای نگهبان انتخاب شدند.

همچنین بنا به اعلام دبیرخانه شورای نگهبان در ادامه جلسه تعیین تاریخ انتخابات آتی ریاست جمهوری  صورت خواهد پذیرفت. پس از  آن بررسی مصوبات هیات وزیران شامل سه اساسنامه در دستور است و در پایان نیز نامه های دیوان عدالت اداری توسط فقهای معظم  بررسی می شود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید