ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۶ ب.ظ
گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «نظم عمومی»
نظم عمومی یکی از مفاهیم کلیدی در هر نظام حقوقی است که همواره به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های مشترک حکومت و شهروندان به شمار رفته است؛ چنانکه بقای هر حکومت، مبتنی بر وجود نظمی پایدار است و این مسئله نیز می‌تواند مستمکی برای تحدید، تضییق یا انکار حقوق و آزادی‏های بنیادین شهروندان قرار گیرد. علی‏رغم این اهمیت، نظم عمومی از جمله مفاهیم مبهم در عرصه حقوق عمومی است که در رابطه با شاخص‏ها، مبانی، مصادیق و ابزار تحقّق آن همچنان ابهامات و چالش‌هایی وجود دارد. تلاش این نوشتار بر آن است تا با رویکردی توصیفی به تبیین موارد مذکور بپردازد.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید