ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۳:۰۰ ق.ظ
معرفی کتاب:
معرفی کتاب در زمینه فلسفه حقوق/ کتاب «مفهوم قانون» نوشته هربرت هارت
مینا علیبیگی
کتاب « مفهوم قانون » نوشته هربرت هارت یکی از اثر گذارترین فیلسوفان حقوق قرن بیستم و ترجمه دکتر محمد راسخ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است؛ پروفسور هربرت هارت متخصص در رویه های قضایی در دانشگاه آکسفورد و مسئول کالج بارسنوز در شهر آکسفورد است.

گروه علمی کافه حقوق: کتاب « مفهوم قانون » نوشته هربرت هارت یکی از اثر گذارترین فیلسوفان حقوق قرن بیستم و پروفسور رویه های قضایی در دانشگاه آکسفورد و مسئول کالج بارسنوز در شهر آکسفورد و ترجمه دکتر محمد راسخ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است؛ که در حال حاضر یکی از بهترین اساتید حقوق عمومی و از معدود افرادی هستند که فعالیت جدی و مستمری در حوزه فلسفه حقوق و مفهوم قانون دارند.

Book-Mafhome-Ghanon315dd1 (Custom)این کتاب در ابتدا با مقدمه ای به قلم دکتر راسخ نگارش شده آغاز می شود. این مقدمه در واقع شامل مفهوم قانون در سده های مختلف و جوامع متفاوت و پرسش های رایج که از این مفهوم در میان اندیشمندان و فیلسوفان متعدد در طول دوره های مختلف بوده است ، می باشد.

کتاب حاضر بعد از مقدمه مترجم و پیشگفتار نویسنده و یادداشت ویراستاران در ده فصل کلی نگارش شده که هر فصل به تفکیک در خصوص قانون و معانی و برداشت های موجود از آن ، انواع قوانین ، ویژگی های خاص و عام قانون و بعد از آن در ارتباط خود قانون با سایر حوزه ها و مفاهیمی که دائم با آنها سروکار دارد مانند نظام حقوقی ،عدالت ،اخلاق، حقوق و … .

از یک قسمتی به بعد بحث ها از مفهوم خاص قانون فراتر رفته و به بررسی حقوق و انواع مکاتب حقوقی می پردازد مانند حقوق طبیعی و اثبات گرایی حقوقی و ارتباط حقوق و اخلاق که آیا اعتبار حقوق از ارتباط آن  با اخلاق سرچشمه می گیرد یا خیر که این امر خود میتواند در تحلیل مفهوم قانون و تدوین قوانین مختلف و بررسی فلسفه قانون و قانون نویسی بسیار تاثیر گذار  و راهنما باشد. اما یکی از مباحث قبال تأمل و بسیار جالب در این کتاب که در فصل دهم به آن پرداخته شده است توصیف و تأمل در باب حقوق بین الملل است مبحثی که بسیار چالش برانگیز و مبنایی است و شاید بتوان در این کتاب پاسخ برخی چالش ها در خصوص ضمانت اجرای این حقوق و جایگاه دولت ها و حاکمیت ها در آن را یافت.البته ناگفته نماند که مبانی و سرچشمه های حقوق بین الملل نیزاز دیدگاه نویسنده تبیین شده است.

در بخش پایانی فهرست موخره کتاب به چشم می خورد که از نظر این حقیر به نوعی نتیجه گیری و جمع بندی مطالب اصلی و کلیدی مورد بحث قرار گرفته در فصول قبلی است؛ که سعی در ارائه جان مایه و چکیده هایی ازمباحث مرتبط با مفهوم قانون و انواع نظریات و مکاتب حقوقی دارد و به درستی مفاهیم اصلی و کلیدی را در حوزه حقوق تبیین میکند.که سبب حل بسیاری از تعارضات ذهنی در خصوص این مفاهیم مانند حق و تکلیف ،رابطه حقوق و اخلاق و … میشود که در چه صورتی میتوان به بهترین برداشت از حقوق و قانون رسید؛ تا حق ،این مفهوم چالش برانگیز به درستی شناسایی و متجلی گردد. قطعا هدف نهایی از این مباحث هم تجلی حق در جامعه و در وجود تمامی افراد اجتماع است.

نکته مهمی که در آخر باید بدان اشاره کرد ویژگی بارز این کتاب است که در آن پس از نقد نظریه فرمان ، قانون از جنبه ی دیگری معرفی میشود وآن نیز اتحاد قواعد اولی و ثانوی است که شاید بتوان گفت بیشتر به اجرای قانون در عمل کمک میکند و الزام ضمنی را در افراد به وجود میاورد. اما از طرفی با توجه به بافت باز این قواعد نیازمند تقنین قضایی برای تنظیم قاعده مند روابط اجتماعی و استحکام حیات جوامع هستیم. بعد از این شرح و نقد پروفسور هارت به بحث از نسبت میان عدالت و قانون می پردازند و همانطور که در بالا نیز بدان اشاره شد در آخر نیز از حقوق بین الملل به مثابه مصداقی خاص از نظام حقوقی دفاع می کند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید