ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
نظر شورای نگهبان در رابطه با اساسنامه های نمونه
اساسنامه شرکت ها و موسسات عمومی چگونه در شورای نگهبان بررسی می شوند/ اساسنامه نمونه، قابل رسیدگی در شورای نگهبان نیست
شورای نگهبان با عبارت­ پردازی ­هایی مشابه، این گونه اساسنامه ­ها را قابل طرح و رسیدگی در شورای نگهبان ندانست و با اعلام مغایرت، آنها را برای اصلاح به هیأت وزیران بازگردانده و هیأت وزیران را به تصویب اساسنامه به صورت موردی برای هر سازمان یا شرکت معین ملزم نمود.

گروه سیاسی کافه حقوق: بر اساس اسناد موجود، هیأت وزیران در سه مورد و در اجرای ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی اقدام به تصویب «اساسنامه نمونه» برای شرکت­های دولتی نموده است و برای رسیدگی و تشخیص عدم مغایرت آنها با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی برای شورای نگهبان فرستاده است.
هیأت وزیران نخستین بار «اساسنامه نمونه شرکت سهامی آب منطقه­ ای» را در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ به تصویب رساند. در سال ۱۳۸۶ نیز «اساسنامه نمونه شرکت­های مستقل دولتی تولید نیروی برق» در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ از تصویب هیئت وزیران گذشت. سرانجام «اساسنامه نمونه شرکت­های عمران شهر جدید (شرکت­های زیرمجموعه)» در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ به تصویب هیئت وزیران رسید.
در خصوص دو مورد اخیر، شورای نگهبان با عبارت­ پردازی ­هایی مشابه، این گونه اساسنامه ­ها را قابل طرح و رسیدگی در شورای نگهبان ندانست و با اعلام مغایرت، آنها را برای اصلاح به هیأت وزیران بازگردانده و هیأت وزیران را به تصویب اساسنامه به صورت موردی برای هر سازمان یا شرکت معین ملزم نمود.

شورای نگهبانمتن اظهارنظر شماره ۹۲/۳۰/۵۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۳ شورای نگهبان در مورد مصوبه هیأت وزیران به تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ حاوی اساسنامه نمونه شرکت­های عمران شهر جدید (شرکت­های زیرمجموعه) چنین است:
«نظر به اینکه مضمون اساسنامه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۶ هیأت محترم وزیران، اساسنامه نمونه است، قابل طرح در شورای نگهبان نمی ­باشد. بلکه باید بدواً اساسنامه مربوط به شرکت و یا سازمان معینی در هیأت وزیران تصویب، سپس جهت اظهارنظر به این شورا ارسال شود.»
شورای نگهبان در اظهارنظر مشابهی به شماره ۸۶/۳۰/۲۱۱۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۵ همین اشکال را به اساسنامه نمونه شرکت­های مستقل دولتی تولید نیروی برق وارد کرده و از تأیید اساسنامه مصوب دولت خودداری کرده است.
با این حال شورای نگهبان در خصوص «اساسنامه نمونه شرکت سهامی آب منطقه­ ای» مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیأت وزیران، چنین ایرادی را نسبت به تصویب اساسنامه نمونه مطرح نکرده بود و در اظهارنظر شماره ۸۲/۳۰/۳۰۱۸ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ پس از برطرف شدن سایر ایرادات مصوبه، این اساسنامه نمونه را تأیید نمود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید