ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۴:۲۰ ق.ظ
معرفی فصلنامه های حقوقی:
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی – دانشگاه تهران
با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

گروه علمی کافه حقوق: تعداد مقالات علمی جامعه ی دانشگاهی هر کشور و همینطور کیفیت مقالات ارائه شده یکی از شاخص های مهم برای شناخت وضعیت آن کشور در تولید علم در هر رشته ی علمی دانشگاهی می باشد.فصل نامه های علمی و از جمله فصل نامه های حقوقی از جمله نشریاتی هستند که به انتشار مقالات اساتید برجسته و دانشجویان در هر رشته ی دانشگاهی مشغول می باشند.این فصل نامه ها بنا بر درجه امتیاز کسب شده و درجه ی اعطایی به آنها توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به چند دسته تقسیم می شوند.فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- تخصصی از این دسته می باشند.

با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی  فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی – دانشگاه تهران

«فصنامه مطالعات حقوق خصوصی» پیشتر به مدت ۷ سال از بهار ۱۳۸۶ تا پایان بهار ۱۳۹۳، ۲۵ شماره با نام «فصلنامه حقوق» منتشر گردیده است و پیشتر از آن نیز به مدت ۳۶ سال از ۱۳۴۹ تا پایان ۱۳۸۵، ۷۴ شماره با نام «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» در بردارنده مقاله های حقوقی و سیاسی منتشر می شد. مجله تخصصی “فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی” ، نشریه علمی – پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران می باشد که مقالات تحقیقی در زمینه علوم انسانی را پس از انجام داوری، در صورت پذیرش به زبان فارسی چاپ می­نماید. مقالات ارسال شده نباید قبلا در نشریه دیگری چاپ یا به طور هم­زمان به مجلات دیگری ارسال شده باشند.

صاحب امتیاز : دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانcover_fa (Custom) (2)

مدیر مسئول : دکتر محمد رضا تخشید

سردبیر : حسین بادینی

مدیر اجرایی : سحر صادقی

مقالات منتشر شده در اخرین شماره این فصلنامه:


تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و حقوق مالکیت فکری

صفحه ۱۷۱-۲۰۳
سید حسین صفایی؛ وحید حسنی سنگانی

تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی

صفحه ۲۰۵-۲۳۱
عباس منصورآبادی؛ سید سعید موسوی اصل

عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه

صفحه ۲۳۳-۲۵۶
میثم اکبری دهنو؛ هانی حاجیان؛ محمد باقر پارساپور

اثر انتقالی پژوهش‌خواهی در آرا مدنی

صفحه ۲۵۷-۲۸۳
محمد ساردوئی نسب؛ سید امیرحسام موسوی

موانع اثباتی, عملی و عقلی اجرای قانون خارجی

صفحه ۲۸۵-۳۰۵
فرهاد خمامی زاده

علائم تجاری بویایی:جلوه‌‌ای نوین در حمایت حقوقی از علائم تجاری

صفحه ۳۰۷-۳۲۸
جواد صالحی؛ احسان مومنی تذرجی

بررسی اصل عقلایی‌بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران

صفحه ۳۲۹-۳۴۷
حسین رحمت اللهی؛ امید شیرزاد

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید