ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۰ ق.ظ
معرفی فصلنامه های حقوقی:
فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی
با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

گروه علمی کافه حقوق: تعداد مقالات علمی جامعه ی دانشگاهی هر کشور و همینطور کیفیت مقالات ارائه شده یکی از شاخص های مهم برای شناخت وضعیت آن کشور در تولید علم در هر رشته ی علمی دانشگاهی می باشد.فصل نامه های علمی و از جمله فصل نامه های حقوقی از جمله نشریاتی هستند که به انتشار مقالات اساتید برجسته و دانشجویان در هر رشته ی دانشگاهی مشغول می باشند.این فصل نامه ها بنا بر درجه امتیاز کسب شده و درجه ی اعطایی به آنها توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به چند دسته تقسیم می شوند.فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- تخصصی از این دسته می باشند.

با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی  فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی – دانشگاه تهران

مجله حقوق تطبیقی، اولین نشریه ای  است که در ایران به طور تخصصی در زمینه «حقوق تطبیقی» منتشر گردیده است. هشت شماره از این مجله در فاصله زمانی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰ با «عنوان نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی» به زینت طبع آراسته شد که هم اکنون نیز از منابع مهم حقوقی به شمار می آید . دور جدید دوفصلنامه با عنوان” مجله مطالعات حقوق تطبیقی” از سال ۱۳۸۹ به صورت منظم چاپ می شود و موجب افتخار است که اکنون به عنوان یکی از منابع اصلی رشته حقوق در ایران تلقی می شود.

صاحب امتیاز: موسسه حقوق تطبیقیcover_fa (Custom)

مدیر مسئول: دکتر عباس کریمی

سردبیر: دکتر سعید حبیبا

مدیر نشریه: دکتر زهرا شاکری

مقالات منتشر شده در آخرین شماره این فصلنامه:

شماره جاری: دوره ۶، شماره ۲ (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صفحه ۴۱۳-۸۰۸

صفحات آغازین

صفحه ۱-۵

تعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار در کالبد قاعدۀ حقوقی رقابت

صفحه ۴۱۳-۴۴۱
محمود باقری؛ محمد صادقی

بررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون «رتردام» با کنوانسیون‌های «بروکسل» و «هامبورگ»

صفحه ۴۴۳-۴۶۷
ابراهیم تقی زاده؛ افشین احمدی

تحلیل تطبیقی صلاحیت‌های درون‌قوه‌ای رئیس مجلس در نظام حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه

صفحه ۴۶۹-۴۹۰
محمد جلالی؛ محمد مهاجری

جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

صفحه ۴۹۱-۵۱۷
سید محمد حسینی؛ امیر اعتمادی

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

صفحه ۵۱۹-۵۴۰
صالح خدری

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان‌های مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تاسیس تا فعالیت

صفحه ۵۴۱-۵۶۷
محمدحسین رمضانی قوام آبادی

بررسی تطبیقی امکان انجام فعالیت‌های تجارتی در قالب شرکت تعاونی با تکیه بر رویکردهای اتحادیۀ بین‌المللی تعاون (ICA)

صفحه ۵۶۹-۶۰۰
محمد ساردویی نسب؛ شاهین آقامحمدی

قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی (عقلی)؛ تأملی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در نظام حقوق قراردادهای ایران و فرانسه

صفحه ۶۰۱-۶۲۵
مهدی شهابی

بررسی معیار آستانۀ شدت برای تعقیب جنایات در دیوان کیفری بین‌المللی؛ با نگاهی بر دیگر دادگاه‌های بین‌المللی

صفحه ۶۲۷-۶۵۰
محمود صابر؛ آزاده صادقی

تحلیل رابطۀ حق مؤلف و محتوای اثر در آرای قضایی آمریکا، بریتانیا و کانادا

صفحه ۶۵۱-۶۷۶
محمود صادقی؛ سارا علامه

آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

صفحه ۶۷۷-۶۹۸
نسرین طباطبائی حصاری؛ محمد حسن صادقی مقدم

ظرفیت‌های تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایران

صفحه ۶۹۹-۷۲۴
عطیه عباسیان؛ حسن عالیپور

مطالعۀ تطبیقی تعیین مسئول و مبنای جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث مربوط به تأسیسات هسته‌ای در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی

صفحه ۷۲۵-۷۵۰
سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ وحید رضادوست

مطالعه تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی نفتی عراق و ایران

صفحه ۷۵۱-۷۷۱
محمد جعفر قنبری جهرمی؛ مجتبی اصغریان

مطالعه تطبیقی مشارکت بزه دیدگان در محاکم کیفری بین المللی اختصاصی با دیوان کیفری بین المللی

صفحه ۷۷۳-۷۹۲
محسن لعل علیزاده

نقص اعمال آیین دادرسی مدنی در حقوق فرانسه

صفحه ۷۹۳-۸۰۸
حسن محسنی

چکیده های انگلیسی

صفحه ۱-۱۶

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید