ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۲:۴۰ ق.ظ
در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی گردید:
نظرات جدید شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری اعلام گردید
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ در جلسه فقهای محترم شورای نگهبان نامه های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت.

گروه سیاسی کافه حقوق: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ در جلسه فقهای محترم شورای نگهبان نامه های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت. عناوین نامه های ارسالی عبارتند از:

۱_ نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۰) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۵۹۹۰/ و – ۱۵/۷/۱۳۶۹ سازمان زمین شهری.
________________________________________
۲_ نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بند ۱۳ لایحه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خرم آباد، از طرف شرکت ره‌آوران سلامت لرستان – سازمان همیاری شهرداریهای استان لرستان – مرکز معانیه فنی.
________________________________________
۳_ نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ تصویب‌‌نامه شماره ۷۱۳۹۴/ت۵۱۹۲۰هـ – ۳/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران.
________________________________________
۴_ نامهدیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بند ۲ نامه شماره ۲۰۰۳۰۲/۲/۴۲- ۱۰/۳/۱۳۹۳ اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
________________________________________
۵_ نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ ابطال بند ۱ و ردیف ۱/۱ بخشنامه شماره  ۱۲۹۰۷۵/۹۲ – ۱/۵/۱۳۹۲ و بند (ب) بخشنامه شماره  ۱۰۰۶/۶۰- ۹/۴/۱۳۹۲ و بند ( الف و ب) بخشنامه شماره ۹۲/۱۶۲۴۶ – ۲۶/۱/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
_______________________
۶_ نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بندهای ب و ج ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای.

نتایج این جلسه به شرح زیر اعلام گردید:

ادعای خلاف شرع بودن مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۲۳۴۳/ش مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد: مغایرت با موازین شرع
ادعای خلاف شرع بودن بند ۶ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی: مغایرت با موازین شرع
ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۲۳۰/۴۰۸۳-ص-۱۳۹۳/۳/۱۰ معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کل کشور: مغایرت با موازین شرع
ادعای خلاف شرع بودن بند ۴ مصوبه شماره ۴۰۵۸۷/۹۲۳۰۸-۱۳۸۷/۶/۷ هیأت وزیران: عدم مغایرت با موازین شرع
ادعای خلاف شرع بودن مصوبه شماره ۱۰/۹۳/۱۶۱۲۴-۱۳۹۳/۵/۱۱ کمیته نظارتی پنج شهرداری منطقه ۱۰ مشهد: مغایرت با موازین شرع
ادعای خلاف شرع بودن بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۱ صورتجلسه ۱۳۹۱/۵/۱۹ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری قم: عدم مغایرت با موازین شرع
ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳-۱۳۸۲/۹/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بند ۱-۸ از پیوست بخشنامه فوق الذکر: عدم مغایرت با موازین شرع
ادعای خلاف شرع بودن ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی: عدم مغایرت با موازین شرع

  1. هادی علیائ   ۱۳۹۵/۰۷/۰۱  

    سلام لطفا جواب این رو بفرمایید.
    ۶_ نامه دیوان عدالت اداری، به‌شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ بندهای ب و ج ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکه‌ای.

    نتایج این جلسه به شرح زیر اعلام گردید

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید