ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۳۰ ب.ظ
وجود رکن شورای فقهی در بانک مرکزی گام مهمی در راستای نظام بانکداری بدون ربا
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن تبدیل جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی گفت: رسمی شدن جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی گام مهمی در راستای نظام بانکداری کاملا اسلامی است.

رحیم زارع در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت،در خصوص اینکه شورای فقهی در بانک مرکزی به عنوان یک رکن ایجاد شده است،گفت: باید پذیرفت در جامعه اسلامی در مباحث قانونگذاری ،لحاظ کردن موضوعات اسلامی از اولویت ها محسوب می شود.

نماینده مردم آباده،بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه مقام معظم رهبری روی موضوع شورای فقهی در بانک مرکزی تاکید داشته اند،نشان از دغدغه ایشان بر لحاظ موضوعات اسلامی در قوانین و مقررات کشور است.

وی افزود:در سال های گذشته شورای فقهی در بانک مرکزی وجود داشته که بیشتر نقش مشورتی برعهده داشته که این کافی نبوده و بسیاری از مسائل در نظام بانکداری اسلامی کشور به طور مطلوب حل نشده است و شائبه ربوی بودن در برخی از مسائل بانکی مشهود است.

زارع تصریح کرد: در هر صورت نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران باید نظام بانکداری بدون ربا و کاملا اسلامی باشد که با توجه به حضور کارشناسان دینی و اقتصادی در شورای فقهی بانک مرکزی امید است نظام بانکداری کاملا اسلامی باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،در پایان بیان کرد: با توجه به اینکه شورای فقهی به عنوان یک رکن از ارکان بانک مرکزی تبدیل شده و کارشناسان دینی و اقتصادی در آن حضور دارند امید است با حمایت های مجلس جایگاه رسمی این شورا بیش از گذشته تقویت شود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید