ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۰ ق.ظ
معرفی فصلنامه های حقوقی:
فصلنامه حقوقی دادگستری – قوه قضائیه
با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

گروه علمی کافه حقوق: تعداد مقالات علمی جامعه ی دانشگاهی هر کشور و همینطور کیفیت مقالات ارائه شده یکی از شاخص های مهم برای شناخت وضعیت آن کشور در تولید علم در هر رشته ی علمی دانشگاهی می باشد.فصل نامه های علمی و از جمله فصل نامه های حقوقی از جمله نشریاتی هستند که به انتشار مقالات اساتید برجسته و دانشجویان در هر رشته ی دانشگاهی مشغول می باشند.این فصل نامه ها بنا بر درجه امتیاز کسب شده و درجه ی اعطایی به آنها توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به چند دسته تقسیم می شوند.فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- تخصصی از این دسته می باشند.

با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی  فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

فصلنامه حقوقی دادگستری – قوه قضائیه

مجله حقوقی دادگستری به عنوان مجله ی تخصصی قوه قضاییه یکی از با سابقه ترین نشریات کشور است . پیشینه چاپ و انتشار این مجله به سال ۱۳۱۶ شمسی بازمیگردد. در ادوار زمانی مختلف، این مجله با اسامی متفاوتی چون هفته نامه دادگستری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، فصل نامه حق و .. به چاپ رسیده است؛ هر چند در یک مقطع زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتشار این مجله متوقف شد، اما همواره تلاش بر این بوده که با وجود تمامی موانع و دشواری ها، چاپ این مجله روند مستمر و متوالی خود را حفظ نماید.cover_fa (Custom)

صاحب امتیاز: قوه قضائیه

مدیر مسئول: علیرضا امینی

سردبیر: حسین میر محمد صادقی

مدیر اجرایی: مهدی صبوری پور

مقالات منتشر شده در اخرین شماره این فصلنامه:


بررسی صدور و مندرجات بارنامه دریایی

صفحه ۱۳-۳۶
یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان

مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه

صفحه ۳۷-۶۰
حسن پوربافرانی؛ رئوف رحیمی

مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا

صفحه ۶۱-۸۶
مهدی حاتمی؛ فرشته سادات حسینی

تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت

صفحه ۸۷-۱۱۰
یدالله دادگر؛ میرقاسم جعفرزاده؛ محمدعلی باقرصاد

بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان‌های تهران)

صفحه ۱۱۱-۱۳۵
شهلا معظمی؛ سامان سیاوشی

تکلیف زیان‌دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تأثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد

صفحه ۱۳۷-۱۶۱
محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

صفحه ۱۶۳-۱۸۹
مهدی صبوری پور؛ حامد صفائی آتشگاه

ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی

صفحه ۱۹۱-۲۱۶
راضیه عبدالصمدی؛ احمد هنردوست؛ صدیقه جوان

مصالح بزه‌دیده و کیفیات جرم‌انگاری

صفحه ۲۱۷-۲۴۳
رحیم نوبهار؛ فاطمه صفاری

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید