ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
عضو هیئت رئیسه ی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با کافه حقوق مطرح کرد:
لایحه برنامه ششم توسعه نیاز به اصلاحات فراوان دارد
دکتر قاضی زاده هاشمی
لایحه برنامه ششم توسعه در حالی در مجلس مطرح است که اعتراضات نسبت به این لایحه و نواقص آن هر لحظه در حال بیشتر شدن است. حتی عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند این لایحه مربوط به قانون برنامه ششم توسعه نیست و احتمال رد کلیات آن نیز وجود دارد. در همین زمینه گفتگویی را ترتیب دادیم با دکتر امیرحسین قاضی زاده هاشمی که متن آن در ادامه می آید.

گروه اقتصادی  کافه حقوق: لایحه برنامه ششم توسعه در حالی در مجلس مطرح است که اعتراضات نسبت به این لایحه و نواقص آن هر لحظه در حال بیشتر شدن است. حتی عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند این لایحه مربوط به قانون برنامه ششم توسعه نیست و احتمال رد کلیات آن نیز وجود دارد. در همین زمینه گفتگویی را ترتیب دادیم با دکتر امیرحسین قاضی زاده هاشمی که متن آن به شرح ذیل است:
کافه حقوق: بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که لایحه ی ارائه شده توسط دولت، اصلا لایحه ی برنامه ششم توسعه نیست، نظر شما در این مورد چیست؟
امیرحسین+قاضی+زادهقاضی زاده هاشمی: به اعتقاد من هم این برنامه نیست و فقط چند حکم در مورد برنامه توسعه ششم داده شده است. بنای نمایندگان بر آۀن است که خود به تدوین برنامه ششم توسعه بپردازند.
کافه حقوق: فکر نمی کنید تنظیم لایحه توسط مجلس همچون لایحه ی احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی توسط شورای نگهبان مواجه شود؟
قاضی زاده ی هاشمی: کلیات این موضوع را شورای نگهبان، پذیرفته است، که به لایحه برنامه ی ششم، ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی نگیرد.
کافه حقوق: در خبرها داشتیم که در جلسه ی هیئت رئیسه ی مجلس با شورای نگهبان در این مخورد نیز بحث هایی شده است. نظر شورای نگهبان در مورد اصلاح مجلس بر لایحه برنامه ششم توسعه چه بود؟
قاضی زاده هاشمی: موضع اعضای محترم شورای نگهبان این بود که اگر سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در آن تایید شود، ایراد بر اصلاحات مجلس نخواهند گرفت.
کافه حقوق: در گفتگوی ما با برخی از نمایندگان در کمیسیون های مختلف مجلس، نظراتی مبنی بر تعارض یا نقصان لایحه در مقابل سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب ارائه شد. در حوزه ی کمیسون بهداشت مجلس که جناب عالی در آن عضویت دارید، آیا همین مسئله را می توان مشاهده کرد؟
قاضی زاده هاشمی: در حوزه ی بهداشت و درمان تعارضی با سیاست های ابلاغی در این لایحه موجود نیست، ولی همه ی موارد آن را نیز پوشش داده نشده است و ناقص است.
کافه حقوق: فکر می کنید کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس رای خواهد آورد؟
قاضی زاده هاشمی: کلیات مصوب می شود و جزئیات آن تغییرات بسیار خواهد داشت.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید