ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
معرفی اساتید حقوق:
معرفی اساتید حقوق/ دکتر فیروز اصلانی
کافه حقوق قصد دارد هر پنجشنبه به معرفی یکی از اساتید مطرح حقوق بپردازد. این هفته به زندگی و فعالیت های علمی دکنر فیروز اصلانی، استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران،می پردازیم.

گروه علمی کافه حقوق: بی شک رشد و اعتلای جامعه حقوقی کشور در عرصه های مختلفی علمی و اجتماعی چه در داخل و چه در خارج از کشور، مدیون تلاش ها و زحمات شبانه روزی اساتید فرزانه و متعهد حقوقی در کشور است. در این میان شناساندن و معرفی این اساتید برجسته تاثیر شایانی بر ارتباط گیری بهتر میان جامعه حقوقی کشور و این اساتید خواهد گذاشت. در همین راستا کافه حقوق قصد دارد هر پنجشنبه به معرفی یکی از اساتید مطرح حقوق بپردازد. این هفته به زندگی و فعالیت های علمی دکنر فیروز اصلانی، استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی  دانشگاه تهران،می پردازیم.

دکتر فیروز اصلانی مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان و عضو کمیسیون حقوقی سازمان بسیج حقوق دانان است.

در زیر می توانید سوابق این استاد برجسته دانشگاه تهران را ملاحظه نمایید:فیروز-اصلانی (Custom)

نام و نام خانوادگی : فیروز اصلانی [aslanif@ut.ac.ir] مرتبه علمی : استادیار

عناوین دروس

    حقوق اساسی ۱، کارشناسی
حقوق اساسی ۲، کارشناسی
متون حقوقی ۱، کارشناسی
متون حقوقی ۲زبان خارجی تخصصی، کارشناسی
تحلیل قانون اساسی ج .ا.ا، کارشناسی ارشد
حقوق اساسی تطبیقی، کارشناسی ارشد
حقوق بین الملل اسلامی، کارشناسی ارشد
حقوق پناهندگی، کارشناسی ارشد
سمینار، کارشناسی ارشد
نظام های انتخاباتی، کارشناسی ارشد
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، دکتری Ph.D

راهنمایی پایان نامه

    بررسی جایگاه احکام حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، محسن قلی زاده مسگرها، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۰/۰۳/۰۴
تحلیل حقوقی صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حقوق اساسی، محمود ابراهیمی، کاربردی، فلسفه، ۱۳۹۰/۰۷/۰۵
برسی فساد در سیستمهای قضائی با نگاهی به اسناد بین الملی، عصمت شاهمرادی، کاربردی، فلسفه، ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
بررسی علل حقوقی ناکارآمدی نظام سیاسی افغانستان، محمداسحاق دانش، کاربردی، فلسفه، ۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی تحلیل تطبیقی نحوه تحقق اصل هشتم قانون اساسی با تکیه بر الگوی نهاد ملی حقوق بشر، اکبر طلابکی طرقی، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۱/۱۲/۰۹
نظارت قانونی رئیس مجلس بر آیین نامه ها و تصویب نامه های دولت موضوع اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، سید محمد مهدی ابوترابی فرد، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
تکلیف دولت مبتنی بر ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضیلت ها با نگاهی به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسناد بین المللی، سکینه سرباز زرک آباد، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۲/۰۶/۲۹
بررسی حقوقی تداول ثروت در قانون اساسی جمهوری ا سلامی ایران، مرتضی کیاء، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بایسته ها و آثار حقوقی شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران، علی اصغر میکائیلی، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
بررسی فقهی مشارکت مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی :حق یا تکلیف، علی فتاحی زفرقندی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۰۶/۱۰
مبانی و الزامات نظام اداری صحیح در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، زهرا دانش ناری، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
تحلیل وضعیت حقوقی حق مشارکت سیاسی مردم بحرین از منظر حقوق داخلی و اسناد بین المللی، فهیمه نادران، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
بررسی حقوقی نظام سلامت در معاملات دولتی ایران، مریم فرجام، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی مفهوم آزادی از دیدگاه نهج البلاغه، حامد دلیری، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
ابعاد حقوقی تخلفات انتخاباتی در حقوق ایران و انگلیس، فرزانه ذاکری منفرد، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
تحلیل فقهی حقوقی ماهیت شوراها در جمهوری اسلامی ایران، علی سهرابلو، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
بررسی نظریه دولت اسلامی در اندیشه سیاسی اخوان المسلمین با تأکید بر قوانین اساسی پس از انقلاب، الهه مرندی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی صلاحیت های قوه قضاییه در نظرات شورای نگهبان، محسن خوشنویسان، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
ارزیابی اندیشه آیت الله محمدباقر صدر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸(حاکمیت و ساختار سیاسی)، محمد حسن روزی طلب، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
حاکمیت الهی و حق تعیین سرنوشت از منظر آیت الله شهید دکتر بهشتی، محمد حسین عطاری، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

مشاوره پایان نامه

    بررسی وضعیت حقوقی زندانیان گوانتانامو در پرتو حقوق بین الملل بشر دوستانه ۴، امراللهی بیوکی مینا، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶/۱۲/۱۱
وضعیت مفهوم حقوق بشر در دوره های مدرن(نوگرایی)، سید جواد بهمنی فراهانی، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
اندیشه و سیره حکومتی حضرت امام خمینی در مقایسه با سایر فقها، یحیی خلیلیان گورتانی، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۹/۰۹/۱۵
نظارت بر مصوبات مجمع تشخیص مصلت نظام در حقوق ایران، محمد جواد تهامی پورزندی، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
مبانی عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نعمت اله خوش اخلاق، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۰/۰۹/۰۹
بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی با آمبودزمن پارلمانی در انگلستان، فضل اله جوکار، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۰/۱۱/۲۶
بررسی کاربرد روش های تحلیل اقتصادی مهندسی قانون اساسی مطالعه موردی تفکیک قوا، مسلم آقایی طوق، کاربردی، فلسفه، ۱۳۹۱/۰۴/۰۶
بررسی حکم ارتداد با آزادی بیان و تکیه بر حقوق بنیادین بشر، محمد سرگزی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۱/۰۶/۲۲
تحریم های فراتر از مصوبات شورای امنیت نسبت به ایران و چگونگی مقابله با آن، علی کربلایی حسینی، کاربردی، فلسفه، ۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی ادبیات حقوقی ساختار حکومت در آثار دینی منتشره از سال ۱۳۵۶ تا تیر۱۳۵۸، سید علی اکبر کاشانی، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
بررسی صلاحیت فقهای شورای نگهبان از حیث تشخیص مطابقت با عدم مغایرت قوانین با موازین اسلام، میثم درویش متولی، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
بررسی صلاحیت فقهای شورای نگهبان از حیث تشخیص عدم مغایرت یا مطابقت قوانین با موازین اسلام، میثم درویش متولی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۶/۲۵
اصول و مبانی حقوق عمومی در سیر الملوک خواجه نظام الملک طوسی، صمد باباپور خاصوان، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
نقش ارزشهای اجتماعی در شکل گیری هنجارها و قواعد حقوقی، میثم بهداد فر، کاربردی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
تحلیل نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، ندا داودآبادی، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
اندیشه حقوق اساسی در دوره صفویه با تأکید بر نظرات حقوقی محقق کرکی(ره) و محقق سبزواری(ره)، عیسی خیری، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
بررسی مبانی و ساختار حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره) و سنهوری، یاسر احمدوند، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی رابطه ساختار و ماهیت در جمهوری اسلامی ایران معطوف به نظام سازی اسلامی، هادی طحان نظیف، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
بایسته های زمامداری و حکمرانی از دیدگاه امام جعفر صادق ع، عبدالعزیز ساکی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۱۱/۲۱
آثار حقوقی آستانه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی بر حمایت از غیر نظامیان، سید مجید تفرشی خامنه، کاربردی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

فعالیت‌های اجرایی

    نماینده وزیر و مسول دفتر هماهنگی هیات های تخلفات اداری و انتظامی هیاتهای علمی مراکز آموزش عالی، ۱۳۸۵/۱۱/۱۰، ۱۳۸۹/۱۱/۱۲، ایران، تهران
مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۰/۰۸/۱۵، ۱۳۹۴/۰۹/۱۳، ایران، تهران

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

    اصلانی ، فیروز و محمود فردکاردل. “تحلیل مفهوم امنیت ملی و عناصر متشکله آن.” فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی) ۴۰، ۶ (۱۳۸۹): ۱-۲۰.
اصلانی ، فیروز و محمود فردکاردل. “امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاست گذار.” فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی) ۴۲، ۳ (۱۳۸۹): ۲۱-۴۰.
اصلانی ، فیروز و سیدمحمدحسین کاظمینی . “مفهوم حاکمیت قانون و برداشت از آن با تاکید بر قانون اساسی ج.ا.ا.” مطالعات انقلاب اسلامی ۸، ۲۶ (۱۳۹۰): -.
اصلانی ، فیروز و ابوالقاسم بحرودی . “ولایت فقیه، قانون اساسی و مسأله مشروعیت.” فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی ۱، ۳ (۱۳۹۱): ۲۰۹.
طلابکی، اکبر و فیروز اصلانی . “تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی.” فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی ۱، ۴ (۱۳۹۲): ۹۷.
اصلانی ، فیروز و علی فتاحی زفرقندی. “مشارکت عمومی در اداره حکومت اسلامی؛ حق یا تکلیف؟.” فصلنامه دانش حقوق عمومی ۳، ۸ (۱۳۹۳): ۶۵-۷۸.
اصلانی ، فیروز و الهه مرندی. “بررسی تحولات اندیشه دولت اسلامی نزد اخوان‌المسلمین از آغاز جنبش تا پس از انقلاب ۲۰۱۱ مصر.” نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان ۴، ۱ (۱۳۹۳): ۱۱۳-۱۳۶..
اصلانی ، فیروز و الهه مرندی. “مقایسه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرامین«امر به معروف ونهی از منکر» در عصر صفوی.” دو فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی ۴، ۱ (۱۳۹۳): ۷-۳۰.
اصلانی ، فیروز و مصطفیl یوسفی. “نظارت حقوقی بر نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.” پژوهشهای انقلاب اسلامی ۴، ۲ (۱۳۹۴): ۱۱۳-۱۳۶..
اصلانی ، فیروز و عبدالمجید رحمانیان. “مبانی و دلایل اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.” فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی ۴، ۱۲ (۱۳۹۴): ۳۳-۴۹.
اصلانی ، فیروز و علی سهرابلو. “کارکرد نهاد شورا در نظام جمهوری اسلامی ایران.” فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۴۵، ۳ (۱۳۹۴): ۴۰۵-۴۲۷.

همایش‌های بین المللی

    اصلانی ، فیروز و محمد جواهری طهرانی. “نافرمانی مدنی، سرابی در مسیر عدالت طلبی جوانان.” حقوق جوانان در جامعه اسلامی، تهران، اسفند ۷-۸، ۱۳۸۹.

همایش‌های داخلی

    اصلانی ، فیروز. “تحولات حقوق اساسی در پرتو انقلاب اسلامی.” درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، اسفند ۱۱-۱۲، ۱۳۸۷.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید