ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۷:۰۰ ق.ظ
آشنایی با سر فصل های رشته حقوق:
نگاهی به سرفصل های آموزشی رشته حقوق عمومی در مقطع دکتری(۱):
اسفندماه سال ۱۳۷۸ زمانی بود که سرفصل های این مقطع از رشته حقوق عمومی تصویب و پس از آن به اجرا گذاشته شد. همچون بسیاری از رشته های دیگر میزان واحد آموزشی ۲۴ واحد و میزان واحد پژوهشی(رساله) نیز ۲۰ واحد تعیین شد. تمامی دورس در مقطعی دکتری این رشته ۲ واحدی می باشد.

گروه علمی کافه حقوق: دوره ی دکتری حقوق عمومی، اگر به این نقطه برسیم که برای آن وضعیت سنی تعیین کنیم، باید آ« را «نوپا» بدانیم. اسفندماه سال ۱۳۷۸ زمانی بود که سرفصل های این مقطع از رشته حقوق عمومی تصویب و پس از آن به اجرا گذاشته شد. همچون بسیاری از رشته های دیگر میزان واحد آموزشی ۲۴ واحد و میزان واحد پژوهشی(رساله) نیز ۲۰ واحد تعیین شد. تمامی دورس در مقطعی دکتری این رشته ۲ واحدی می باشد.749893 (Custom)
از ۲۴ واحد آموزشی، ۱۲ واحد دروس تخصصی و ۱۲ واحد دروس اختیاری ارائه می شود. ۱۲ واحد دروس تخصصی، شمال دروس زیر می باشد:
۱٫  بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران
۲٫  نظام بر اعمال حکومت
۳٫  بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی
۴٫  حقوق عمومی اقتصادی
۵٫  حقوق بشر
۶٫  متون حقوقی به زبان پیشرفته (به زبان انگلیسی یا فرانسه)
اما در میان ۴۰ واحد آموزشی اختیاری، ۱۲ واحد اختیاری باید انتخاب گردد، که معمولا توسط گروه آموزشی ارائه می گردد. دروس اختیاری دارای سه بخش «الف»، «ب» و «ج» است، که بخش «الف» دارای دروس ذیل است:
۱٫  تاریخ حقوق عمومی
۲٫  تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای آرای دیوان عدالت اداری
۳٫  دولت و نظریه های مربوط آن
۴٫  مسئولیت دولت
۵٫  مطالعه تطبیقی نهادهای سیاسی و اداری
۶٫  حقوق محیط زیست (جنبه تطبیقی و بین المللی)
۷٫  اشکال حقوقی دولت
۸٫  حقوق مالیه عمومی
۹٫  تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی

این بخش دارای ۱۸ واحد می باشد، که تماما دارای محتوای حقوق عمومی است. اما در بخش «ب» دروس دارای محتوای سیاسی و مدیریتی است. عناوین این دروس به شرح ذیل می باشد:
۱٫  تاریخ سیاسی ایران (دولت های ایران)
۲٫  جامعه شناسی سیاسی
۳٫  اندیشه های سیاسی در ایران و جهان اسلام
۴٫  نظریه های جدید در علم سیاست
۵٫  کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم
۶٫  مبانی مدیریت دولتی
۷٫  مدیریت دولتی و نهادهای سیاسی
۸٫  مدیریت منابع انسانی پیشرفته
۹٫  تئوری های مدیریت پیشرفتهچ
۱۰٫  خط مشی گذاری و تحلیل سیاست های دولت
اما بخش «ج» نیز دارای محتوای حقوق بین المللی است که عناوین به شرح ذیل می باشد:
۱٫  دولت در نظام بین المللی
۲٫  سازمان های بین المللی بین الدولی
۳٫  سازمان های بین المللی غیر دولتی
۴٫  شرکت های فراملی و حقوق بین الملل
۵٫  حقوق بین الملل اقتصادی
۶٫  تحلیل عملکرد بین المللی دولت ها و وقایع بین المللی روز

در فرصت های بعدی به بررسی و نقد سرفصل های آموزشی مقطع دکتری حقوق عمومی می پردازیم.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید