ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۷:۰۰ ق.ظ
آشنایی با سر فصل های رشته حقوق:
نقد و بررسی دروس اختصاصی دکتری حقوق عمومی/ چرایی علل حضور دروس علوم سیاسی، مدیریت و حقوق بین الملل در مقطع دکتری حقوق عمومی
در مطالب گذشته به معرفی مقطع دکتری رشته حقوق عمومی پرداختیم. در آنجا گفته شد که در مطالب بعدی به نقد و بررسی دروس این مقطع می پردازیم. یکی از نقدهای اساسی وارد بر دروس اختیاری این مقطع از رشته حقوق عمومی، مباحث غیر مربوط به حقوق عمومی هست. سه نوع درس اختیاری در دکتری این مقطع ارائه شده است که در بخش «الف» آن، ۱۸ واحد ارائه شده است.

گروه علمی کافه حقوق: در مطالب گذشته به معرفی مقطع دکتری رشته حقوق عمومی پرداختیم. در آنجا گفته شد که در مطالب بعدی به نقد و بررسی دروس این مقطع می پردازیم. یکی از نقدهای اساسی وارد بر دروس اختیاری این مقطع از رشته حقوق عمومی، مباحث غیر مربوط به حقوق عمومی هست.  سه نوع درس اختیاری در دکتری این مقطع ارائه شده است که در بخش «الف» آن، ۱۸ واحد ارائه شده است.

در این بخش، فقط درس حقوق محیط زیست (جنبه تطبیقی و بین المللی)، خارج از بحث های حوزه ی حقوق عمومی است، اما در بخش «ب» و «ج» حقوق عمومی مربوط به حوزه ی این علم نیست. در بخش «ب» دروس مربوط به دو نوع علم نهاده شده است. ده واحد از علوم سیاسی و ده واحد در حوزه ی مدیریت دروس بخش «ب» می باشد. در بخش «ج» نیز دروس مربوط به حقوق بین الملل یافت می شود.

وضعیت دروس تخصصی در مقطعی دکتری حقوق عمومی 749893-Custom-250x168 (Custom)

اولین درسی که در میان دروس تخصصی حقوق عمومی ارائه شده ، درس «بررسی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» است. در این درس مباحثی همچون منشاء حاکمیت، ولایت فقیه، اداره امور به اتکا به آرای عمومی، و تفکیک قوا به تبیین، تعبیر و تفسیر جمهوری اسلامی از این مفاهیم و مقایسه آن با سایر نظام ها می پردازد.

منابع این درس به شرح ذیل پیشنهاد شده است:

 1. «ولایت فقیه» اثر امام خمینی«ره»
 2. دو جلد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران اثر سیدمحمد هاشمی
 3. دو جلد مبانی «حکومت اسلامی» جعفر سبحانی
 4. ۵ جلد «مبانی فقهی حکومت اسلامی» از حسینعلی منتظری
 5. «اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر» از حمید عنایت

درس دوم اختصاصی، به نام «نظارت بر اعمال حکومت» است. در مورد این درس، استاد مخیر شده است که یکی از حوزه های ذیل را تدریس کند.

 1. نظارت سیاسی بر اعمال حکومت
 2. نظارت قضائی بر اعمال حکومت
 3. نظارت مال بر اعمال حکومت
 4. نظارت اداری از طریق سلسله مراتب بر اعمال دستگاه های دولتی

هدف این درس اینطور بیان شده است که یکی از پیش شرط های رشد و توسعه حقوق عمومی در جامعه وجود «دولت قانونمدار» یا «حکومت قانون» است. هدف از این درس بررسی نحوه نظارت بر اعمال حکومت در جهت تحقق اصل «حکومت قانون» است.

درس سوم اختصاصی، «بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی حقوق  عمومی» است که هدف آن نقد و بررسی مکاتب مختلف و آراء و عقاید حقوقدانان بزرگ جهان در قلمرو حقوق عمومی است.

در این درس استاد به انتخاب خود یک یا چند مکتب حقوقی با آراء و عقاید یک یا چند حقوقدان صاحب نظر را به صورت تحلیلی و تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد. نقد و بررسی نظریه های حقوق عمومی به ترتیب ذیل صورت می پذیرد:

الف: دکترین کلاسیک حقوق عمومی ۱) مکاتب ارادی ۲) انشقاق در مکاتب اداری

ب: دکترین معاصر: مکاتب مختلف: رهیافت های متفاوتی

ج: تحول نظریات: رهیافت های جدید

درس چهارم اخثصاصی ارائه شده در مقطع دکتری حقوق عمومی، «حقوق اقتصادی عمومی» است. در این درس استاد به تشخیص خود یک یا چند مبحث از مباحث ذیل را انتخاب و آن را به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار می دهد:

مقدمه: مفهوم حقوق اقتصاد عمومی و پیدایش آن

بخش اول: حقوق عمومی تنظیم بازار

 1. آزادی تجارت و صنعت
 2. برابری موسسات اقتصادی

الف: برابری بین اشخاص

ب: برابری بین مصرف کنندگان

 1. حقوق عمومی رقابت سالم
 2. حمایت اداری از رقابت سالم
 3. مقررات اقتصادی بازار

الف: مقررات مربوط به عرضه کالا و خدمات

ب: مقررات مربوط به توزیع کالا

ج: مقررات مربوط به تولید

د: حمایت از مصرف کنندگان

بخش دوم حقوق عمومی توسعه اقتصادی

 1. کمک های اقتصادی
 2. برنامه ریزی

بخش سوم: حقوق حاکم بر بخش عمومی

 1. ساختار بخش عمومی
 2. مفهوم حقوقی موسسه عمومی
 3. ملی کردن و خصوصی سازی
 4. حقوق عمومی موسسات عمومی

الف: قواعد مربوط به ساختار موسسات عمومی

ب: حقوق عمومی مدیریت موسسات عمومی

درس پنجم اخثصاصی ارائه شده در مقطع دکتری حقوق عمومی، «حقوق بشر» است. در این درس هدف بررسی علل توجه به حقوق بشر است که در قالب بررسی ماهوی حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی و اسناد بین المللی حقوق بشر، بررسی شیوه ها و آیین نامه های بین المللی ارتقاء و نظارت بر اجرای قواعد حقوق بشر ارئه می گردد.

 در این درس استاد به تشخیص خود یک یا چند مبحث از مباحث ذیل را انتخاب و آن را به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار می دهد:

بخش اول: مبانی تاریخی و نظری حقوق بشر

بخش دوم: معیارهای تشخیص حقوق بشر و بررسی ماهوی حقوق تضمین شده در قوانین داخلی و اسناد بین المللی حقوق بشر است.

 • حقوق اساسی بشر
 • حقوق مدنی و سیاسی
 • حقوق اجتماعی و سیاسی

بخش سوم: ضمانت های حقوق داخلی برای حفاظت از حقوق بشر

 • حفاظت از حقوق شهروندان در مقابل کل قوا
 • حفاظت از حقوق شهروندان در مقابل قوه مقننه
 • حفاظت از حقوق شهروندان در مقابل قوه مجریه
 • حفاظت از حقوق شهروندان در مقابل قوه قضائیه

بخش چهارم: حقوق بین الملل موضوعه و حقوق بشر

بخش پنجم: نهادهای بین المللی حافظ حقوق بشر و آیین های نظارت

 • نهاد ها

الف)نهادهای عام

ب)نهادهای خاص

   ۲- آیین کار نهادها

         الف) آیین های غیر قضایی نظارت

         ب)  آیین های قضایی نظارت

درس ششم اخثصاصی ارائه شده در مقطع دکتری حقوق عمومی، «متون پیشرفته حقوق (به زبان فرانسه یا انگلیسی)» است. هدف این درس افزایش توان دانشجو در بهره گیری از منابع تخصصی حقوقی و بحث و گفتگو در موضوعات حقوقی به یک زبان خارجی است.

استاد به تشخیص خود یکی یکی از مباحث حقوق عمومی را انتخاب می کند و به زبان خارجی آن را تدریس و با مشارکت دانشجویان آن را به بحث می گذارد. آنچه در این درس مورد نظر است تسلط به زبان خارجی و استفاده از منابع حقوقی خارجی است.

در فرصت های بعدی به نقد و بررسی دروس اختیاری دکتری حقوق عمومی خواهیم پرداخت.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید