ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
یک وکیل در یادداشتی اختصاصی برای کافه حقوق مطرح کرد:
نقش وکیل در یک دادرسی عادلانه
بهرام طاهري وکیل دادگستری
حق برخورداری از وکیل و مشاوره حقوقی، چه پیش از دادرسی و چه در جریان دادرسی، ازمولفه های اساسی و مهم دادرسی عادلانه است که به وسیله آن دادرسی عادلانه، آسان تر حاصل می شود.ضمن اینکه حق مذکور در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز پیش بینی شده است بسیاری از کشورها نیز در قوانین اساسی خود به این حق اساسی برای دفاع از حقوق اشخاص اشاره کرده اند. از جمله این موارد میتوان به اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره کرد.

کافه حقوق: حق برخورداری از وکیل و مشاوره حقوقی، چه پیش از دادرسی و چه در جریان دادرسی، ازمولفه های اساسی و مهم دادرسی عادلانه است که به وسیله آن دادرسی عادلانه، آسان تر حاصل می شود. ضمن اینکه حق مذکور در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز پیش بینی شده و حتی کشورها نیز در قوانین اساسی خود به این حق اساسی برای دفاع از حقوق اشخاص اشاره کرده اند. از جمله این موارد اصل ۳۵ قانون اساسی کشور است که بیان می دارد: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»

%d9%85%d8%ac%d9%84%d9%87-%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-customوکیل در روند دادرسی نقش حساس و تعیین کننده ای در راستای صدور حکم برپایه عدالت و انصاف و احقاق حقوق از دست رفته موکل خویش دارد. وکیل در اثبات ادعای موکل و همچنین در مقام دفاع از او و در جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی موکل خود می تواند موثر باشد و نقش محوری و موجه خود را در این عرصه به ظهور برساند. فارغ از آنکه در نتیجه نهایی دعوی، پیروز شود یا اینکه نتواند بر مبنای ایده خود به توفیقی دست یابد اما موضوع مهم این است که به دنبال حقانیت موکل خود باشد. همچنین با استفاده از مقررات و قوانین موثر و مرتبط و به کاربردن تفاسیر و نظریات دکترین و برداشت های حقوقی درست، در این میدان به تاثیرگذاری خود بپردازد. ضمن آنکه در توجیه و ارشاد اشخاص و ارائه مسیر و راه درست برای آنان موثر است همچنین در پیگیری و احقاق حقوق مظلومان می کوشد و از طرح دعاوی بیهوده و بی اساس نیز در دادگاه ها جلوگیری می کند و درصدد است با طرح دعاوی و استناد به ادله و دلایل قانونی، به کشف حقیقت و صدور حکم به سود موکل خویش کمک شود.

از سوی دیگر چنانچه برای بعضی اشخاص از نقطه نظر قانونی خواهان شکایت و اعاده دادرسی باشند اما برای آنان حقوقی قابل تصور نباشد، در این زمینه نیز وکیل می تواند بطور صحیح روشنگری کرده و با اقناع وی به زبان ساده سعی کند وی را از خواسته خود منصرف کرده تا راه دادگاه را بیهوده نپیماید. اما چنانچه فرد به توصیه وکیل توجه نکند در این صورت و از باب آثار دعوا و احتمال طرح دعاوی متقابل و محکومیت در این خصوص و همچنین از نظر تضییع وقت و زمان و هم از حیث پرداخت هزینه های دادرسی و قانونی و کارشناسی و… به طور قطع متضررخواهد شد و در صورت صادر نشدن حکم، به نفع وی ضمن زیان مالی، از نظر اخلاقی نیز خود را متضرر خواهد دید. وکیل در دعاوی مختلف با استفاده از روش های قانونی و صحیح به ایجاد زمینه های صلح و سازش بین طرفین می پردازد و حتی قبل از طرح دعوا نیز می تواند طرفین را به مصالحه برساند که با این روش ضمن احقاق حقوق طرفین،از افزایش تعداد پرونده های محاکم جلوگیری می شود.

از آنجا که وکالت امری تخصصی است و دفاع از حقوق اشخاص نیاز به دانش و تخصص دارد بنابراین پس از مراجعه اشخاص به محاکم و به دلیل بروز مشکلات حقوقی و قانونی، آنان را برای ارشاد و راهنمایی به منظور طرح دعوا و دفاع صحیح به یک وکیل، معرفی می کنند. اما برخی افراد پس از مراجعه به وکیل و بیان خواسته خود توقع دارند وکیل تمام حرف های آنها را تایید کند و انتظار ندارند سخنی برخلاف ادعا و خواسته شان از وکیل بشنوند. فارغ از آنکه وکیل نیز در صورت درست و موجه بودن موضوع یا شکایت و یا صحیح بودن مدافعات خوانده دعوی و طرف شکایت از وی قبول وکالت می کند و صرف اینکه هر موضوعی به وکیل ارجاع شود وی آن را تایید و تصدیق کند تفکر نادرستی است. مهمتر آنکه هدف از ارجاع موضوع پرونده به وکیل، ارشاد و هدایت شخص مراجعه کننده در چارچوب موازین قانونی است و چنانچه وکیل، ادعای نامبرده را قابل پیشرفت نداند وی را از ارجاع به دادگاه باز می دارد. همچنین در این صورت خود نیز از قبول دفاع در چنین دعوایی خودداری می کند که این امر در پرونده ها توسط وکلا رعایت می شود. بنابراین با آگاهی هرچه بیشتر جامعه و تبیین نقش صحیح وکلا در فرایند دادرسی عادلانه می توان از منافع عمومی آن بیشتر بهره مند شد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید