ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۷:۰۰ ق.ظ
معرفی گرایش های رشته حقوق:
آشنایی با رشته حقوق/ معرفی گرایش حقوق عمومی در مقطع تحصیلات تکمیلی
فاطمه شریعت پناهی
حقوق عمومی گرایشی است در مقطع کارشناسی ارشد حقوق که در تعریف آن می گویند رشته ای که بررسی و تبیین روابط فی ما بین دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی هر جامعه می پردازد. مفهوم قدرت و حاکمیت،حدود و ثغور اعمآل حاکمیت عمومی و چگونگی جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه توسط مقامات عمومی از عمده مباحث این گرایش است.

گروه علمی کافه حقوق: حقوق عمومی گرایشی  است در مقطع کارشناسی ارشد حقوق که در تعریف آن می گویند رشته ای که بررسی و تبیین روابط فی ما بین دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی هر جامعه می پردازد.
مفهوم قدرت و حاکمیت،حدود و ثغور اعمآل حاکمیت عمومی و چگونگی جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه توسط مقامات عمومی از عمده مباحث این گرایش است.
به عبارت دیگر همان انتظام بخشی روابط میان فرمانبران و فرمانروایان. حقوق اساسی،حقوق اداری،حقوق کار و مالیه عمومی از زیر شاخه های حقوق عمومی بشمار می آید که هدف نهایی آن تبیین مفهوم قدرت حاکمیت و چگونگی اعمال حاکمیت عمومی با توجه به حفظ حقوق اشخاص می باشد.
در مقطع کارشناسی حقوق دروسی همچون حقوق اساسی،حقوق اداری در چند واحد درسی خلاصه می شوند که کمتر کسانی به آن توجه دارند و مورد علاقه شان است و همچون درو04-customس حقوق مدنی و حقوق جزا وسعت داده نشده اند و به جنبه ی کاربردی آن توجه نشده است که شناخت عمیق تری نسبت به آن حاصل شود.
شاید به همین دلیل باشد در هنگام انتخاب کردن مسیر تحصیلات تکمیلی اقبال به سوی رشته حقوق عمومی کمتر است و این رشته مظلوم و مهجور واقع شده است و حال آنکه رشته ای مادر است و بسیار حایز اهمیت.
با نگاهی به سر فصل های درسی دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی؛ میتوان دروسی نظیر حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق کار از نوع ایران و تطبیقی را مشاهده کرد.
حقوق عمومی به پدیده های سیاسی می نگرد و آن را بررسی میکند و چون حقوق است بدیهی است که مسایل سیاسی و نهادهای سیاسی را به طور حقوقی بررسی میکند اما چقدر به علوم سیاسی در کنار حقوق عمومی توجه شده است؟!صرف خواندن مبانی حقوق عمومی و نظریات هابز و لاک و روسو به معنای برقراری ارتباط بین علوم سیاسی و حقوق عمومی است؟!و این دانشجوی حقوق عمومی را مکفی است؟!
توجه به علوم سیاسی،جامعه شناسی،فلسفه ی حقوق و تاریخ حقوق عمومی و حتی اقتصاد چقدر مورد توجه قرار میگیرد؟چقدر به بررسی و مطالعه ی تاریخ حقوق عمومی ایران پرداخته میشود؟نظرات و اندیشه های نایینی فقیه بزرگ و محلاتی و شیخ فضل الله نوری و جدال این فقیهان بر سر مهمترین مفاهیم حقوق عمومی یعنی دولت،حکومت،مشروطیت،برابری در مقابل قانون و نمایندگی تا چه میزان مورد بحث و محل توجه در این رشته می باشد؟!
علاوه بر همه ی این انتقاداتی که در مباحث نظری این رشته وارد است، بخش مهمی از بی توجهی در این رشته به جنبه ی عملی و کاربردی آن بر میگردد.
در حالی که به ظاهر حقوق اساسی، حقوق اداری،حقوق کار و مالیه تئوری هستند ولی به واقع اگر به آنها با دید عملی بنگریم همین حقوق اساسی و قانون اساسی می تواند منجر به تغییرات گسترده ای دراجرای قانون اساسی و آگاهی ملت که ضامن اجرای قانون اساسی است بشود و یا همین حقوق اداری ک مجموعه ای از نظریات و اصول است،می تواند سیستم اداری یک کشور را متحول کند.اگر اصول حاکم بر حقوق اداری همچون اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری و یا اصل قابل تجدید نظر بودن این تصمیمات بوسیله ی بررسی پرورنده های دیوان عدالت اداری مورد مطالعه قرار گیرد به یقین  این حقوق اداری محض و تئوری از جذابیت بیشتری برخوردار می گردد.
حقوق عمومی بر خلاف حقوق خصوصی و حقوق جزا ادامه ی مطالب و تکمیل کننده ی مباحث کارشناسی حقوق نیست یک دنیای جدید است که باید فتح بابی شود بر دانشجوی حقوق عمومی ولی این موضوع با واقعیت تا چه حد مطابقت دارد؟!
به هر حال هر چه که باشد حقوق عمومی از رشته های کارنشده و فقیر از نظر منابع در ایران است.شاید بهتر باشد در سرفصل های این رشته از حقوق در مقطع تحصیلات تکمیلی تجدید نظر به عمل آید تا به نیازهای امروز حقوق عمومی و مطرح شدن مباحث نوین در این حوزه بیش از پیش توجه شود تا شاهد آینده ی بهتری برای وضعیت حقوق عمومی در ایران باشیم.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید