ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۰ ب.ظ
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در گفتگو با کافه حقوق:
هر چه عادلانه تر عمل کنیم امثال احمد شهید کمتر به بهانه های واهی به ما ایراد خواهند گرفت
مراد تقلویی
به عنوان مثال اخیرا قانونگذار ما در کلیات قانون مجازات اسلامی، قاعده ی «تدرء الحدود بالشبهات» در اجرای کیفر نیز دیده شده است. یکی از کارهای سودمند دیگری که قوه قضائیه انجام می دهد، بحث آنلاین گذاری آراء در فضای مجازی است که باعث می شود که پژوهشگران به تحلیل و نقد این آراء بپردازند.

گروه علمی کافه حقوق: امروزه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هم راستا با عملکرد مستمر خود در راستای وظایف قانونی خویش، با چالش های فراوانی همراه است. از چالش های حقوق بشری تا اطاله ی دادرسی از جمله مشکلات این قوه در نظام جمهوری اسلامی است. در همین راستا مصاحبه ای با جناب آقای مراد تقلویی، رئیس شعبه سیزدهم تجدید نظر استان کرمان ترتیب دادیم تا با تظرات ایشان در این مورد آشنا گردیم. متن این مصاحبه به شرح ذیل می باشد:

کافه حقوق: قوه قضائیه جمهوری اسلامی سی و هفت سال پس از تاسیس و بیست و هفت سال پس از تحول در ساختار، امروز دارای جایگاه ویژه ای در نظام سیاسی- حقوقی کشور ما است. به نظر شما چالش های اساسی قوه قضائیه جمهوری اسلامی چیست؟

تقلویی: بیشتر چالش های قوه فضائیه در حوزه های حقوق بشری از جهت بین المللی است که معاندین ایرادهایی می گیرند. پس از انقلاب اسلامی مبانی حقوقی ما بر اساس شریعت اسلام است، اما در غرب بیشتر نظام عرفی برقرار است. به عنوان مثال، در نظام حقوقی ما مساله ی قصاص مطرح است، که معاندین مطرح می کنند که خلاف حقوق بشر غربی است. اما ما نیز حق حیات و عدالت را در آموزه های دینی داریم. به نظر من هرچه متقن تر بتوانیم به دعاوی رسیدگی کنیم، می توانیم بهانه ها را از بین ببریم. به عنوان مثال از مواد یک الی هفت قانون آئین دادرسی کیفری مبتی بر اصول حقوق بشر اسلامی است. هر چه عادلانه تر عمل کنیم امثال احمد شهید کمتر به بهانه های واهی به ما ایراد خواهند گرفت.

مراد تقلویی

کافه حقوق: به نظر شما چه تغییراتی در متون دروس حقوقی می تواند به نظام قضائی ما کمک کند؟

تقلویی: پس از انقلاب اسلامی کارهای زیادی در این زمینه انجام گرفته شده است، اما کافی نبوده است. در گذشته فقط نگاه ماهوی به جرم شده است، اما باید از جنبه های مختلف به جرم نگاهی بیندازیم. به عنوان مثال در حوزه های مختلف همچون ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نگاه به انگیزه مجرم شده است. باید بحث های روانشناسی و جامعه شناسی نیز در جرم شناسی مورد مطالعه قرار بگیرد. در قانون جدید آئین دادرسی کیفری پرونده شخصیت فرد نیز دیده شده است، که از لحاظ جسمی و بالینی در چه شرایطی بوده است. بنابراین اگر کسی شخصیت روانی سالمی نداشته باشد، شاید برخورد کیفری با او خلاف آموزه های اسلامی است. به عنوان مثال اخیرا قانونگذار ما در کلیات قانون مجازات اسلامی، قاعده ی «تدرء الحدود بالشبهات» در اجرای کیفر نیز دیده شده است. یکی از کارهای سودمند دیگری که قوه قضائیه انجام می دهد، بحث آنلاین گذاری آراء در فضای مجازی است که باعث می شود که پژوهشگران به تحلیل و نقد این آراء بپردازند.

کافه حقوق: اما یکی از چالش های اصلی قوه قضائیه مساله ی اطاله ی دادرسی است. از سوی دیگر مساله ی مهم بعدی امتیازدهی به قضاتی است که بیشترین پرونده را دز یک زمان مشابه بررسی می کنند. به نظر شما کدام یک را باید برگزید؟

تقلویی: قاضی که حکم خود را دریافت می کند باید دو اصل دقت و سرعت را توامان در نظر بگیرد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر در فرمان نامه می گوید که بهترین اشخاص را به عنوان قاضی بگمار. اگر کار متورم شد، باید اطاله دادرسی شکل بگیرد، بهتر است تا حقی ضایع شود. اما از آن طرف اگر هر پرونده ای تعیین وقت دادگاه بشود، خود موجب اطاله ی دادرسی است. بنابراین تعیین زمان دو ساله توسط قانونگذار بهترین اقدام بود.

کافه حقوق: با تشکر از زمانی که در اختیار ما گذاشتید.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید