ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
بازخوانی اصل ششم قانون اساسی/ بررسی نقش مردم در تصمیم گیری و اداره امور کشور
در ادامه ی سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانونی اساسی این هفته نوبت به اصل ۶ قانون اساسی رسیده است. در گزارش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۵ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه اشاره گردید. همچنین در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۶ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گروه علمی کافه حقوق: در ادامه ی سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانونی اساسی این هفته نوبت به اصل ۶ قانون اساسی رسیده است. در گزارش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۵ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی  نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه اشاره گردید. همچنین در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۶ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اصل ۶: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

یکی از ویژگی های هر نظام سیاسی، نقش و جایگاه مردم در شکل گیری و استمرار آن حکومت است. در این رابطه ضروری است میان تشکیل حکومت و اداره حکومت تفاوت قائل شد. به عبارت دیگر در بررسی نسبت میان مردم و حکومت باید به این دو مرحله متفاوت توجه داشت. در مرحله نخست کنش های مردمی منجر به تشکیل حکومت خواهد شد. در این مرحله حکومت ها را می توان در طیف گسترده ای تقسیم بندی نمود که در یک سر این طیف حکومت های خودکامه که بدون هیچ پشتوانه مردمی و با قهر و غلبه تشکیل می گردد، قرار دارد و در طرف دیگر حکومت های دموکرات که تماما با آراء مردم تشکیل می گردد.

در مرحله بعد از تشکیل حکومت، مسئله اداره و استمرار آن حکومت مطرح است که میزان نقش مردم در تحقق این امر موضوعی است که در اصل ۶ قانون اساسی به آن اشاره گردیده است. قانون اساسی در اصول مختلفی نظیر اصل یکم، پنجم و پنجاه و ششم  به منشا حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی اشاره داشته است. از طرفی وجود قرائین مختلفی در اصل ششم نظیر عبارت« انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر اینها » نشان دهنده توجه قانونگذار اساسی به نقش مردم در اداره و استمرار حکومت است.

به عبارت دیگر قانونگذار اساسی ضمن قائل بودن به تفاوت میان نقش مردم در تشکیل حکومت که در اصولی یکم و پنجاه و ششم به آن اشاره داشته و نقش مردم در اداره و استمرار حکومت، در اصل ششم قانونی اساسی، اختصاصا به جایگاه مردم در امر اداره کشور پرداخته است.

در رابطه با مسئله اتکاء به آراء عمومی برای اداره امور کشور که در اصل  ششم مورد اشاره قانونگذار اساسی قرارگرفته است و ولایت امر که در اصل پنجم به آن تصریح شده است باید گفت که جواز مراجعه به آراء عمومی برای اداره امور کشور با توجه به تفیذ قانون اساسی از سوی ولی فقیه، از سوی ایشان صادر گردیده و از این طریق است که میتوان جمع میان اتکاء به آراء عمومی و ولایت مطلقه فقیه بر همه شئون جامعه را در نظر گرفت.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید