ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۴:۴۷ ب.ظ
عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده
عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده، این سئوالی است که کارشناسان وکیل آنلاین به آن پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان، سئوال مخاطب وکیل آنلاین در رابطه با عاقبت مرده معرفی کردن فرد زنده  به شرح زیر است:

آیا می‌توان اموال شخص فوت شده را بدون اطلاع یکی از وراث فروخت؟ راهی دارد؟ اگر ی مردی فوت شود بچه های آن مرد میتوانند با مدارک جعلی مادربزرگ خودشون رو فوت شده اعلام کنند که سهم نبرد؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:

مطابق ماده ۵۸۳ قانون مدنی، هریک ازشرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگرسهم خودرا جزء یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.

این در حالی است که مطابق  ماده ۵۸۱ از همان قانون، تصرفات هریک ازشرکاءدرصورتی که بدون اذن یاخارج ازحدود اذن باشدفضولی بوده وتابع مقررات معاملات فضولی خواهدبود. لکن مطابق ماده ۵۸۲ از همان قانون، شریکی که بدون اذن یادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است.

اما در رابطه با قسمت دوم پرسش این عمل جرم بوده و دارای مجازات خواهد بود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید