ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ | ۱۷:۲۹ ب.ظ
آشنایی با فصلنامه های حقوقی
آشنایی با فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی
با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

گروه علمی کافه حقوق: تعداد مقالات علمی جامعه ی دانشگاهی هر کشور و همینطور کیفیت مقالات ارائه شده یکی از شاخص های مهم برای شناخت وضعیت آن کشور در تولید علم در هر رشته ی علمی دانشگاهی می باشد.فصل نامه های علمی و از جمله فصل نامه های حقوقی از جمله نشریاتی هستند که به انتشار مقالات اساتید برجسته و دانشجویان در هر رشته ی دانشگاهی مشغول می باشند.این فصل نامه ها بنا بر درجه امتیاز کسب شده و درجه ی اعطایی به آنها توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به چند دسته تقسیم می شوند.فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- تخصصی از این دسته می باشند.

با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی  فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی – دانشگاه تهرانcover_fa-small

در راستای تخصصی نمودن نشریه مقالات و بررسی های دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، تاسیس مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) با درجه علمی – پژوهشی از سوی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم – تحقیقات و فناوری در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ طی ابلاغیه شماره ۱۷۴۱/۱۱/۳، اعلام گردید. از این سال دانشکده الهیات و معارف اسلامی، در طول سال دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی را هر سال در دو بخش (بهار و تابستان) و (پاییز و زمستان) از بین صدها مقالات رسیده و انتخاب مقالات برتر به چاپ می رساند.

شناسنامه فصلنامه:

صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدیر مسئول: دکتر مجید معارف

سردبیر: دکتر علی مظهر قراملکی

فهرست مقالات منتشر شده در آخرین شماره این فصلنامه:


۱

بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح

صفحه ۱۸۱-۲۰۰
محمد امین فرد؛ حمید فرشی؛ مصطفی رحمانی پاچی

۲

آثار بقای حیات در مجازات‌های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری

صفحه ۲۰۱-۲۲۴
حسن پوربافرانی؛ کامران محمودیان اصفهانی

۳

نقدی بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در زمینۀ تداخل قصاص

صفحه ۲۲۵-۲۴۷
احمد حاجی ده آبادی

۴

حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات

صفحه ۲۴۹-۲۸۱
محمد علی کرباسیون؛ ولی رستمی

۵

بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر

صفحه ۲۸۳-۳۰۰
رضاعلی کرمی

۶

اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱

صفحه ۳۰۱-۳۱۷
خدیجه مرادی؛ عاتکه قاسم زاده

۷

بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات

صفحه ۳۱۹-۳۳۵
علی مظهر قراملکی؛ بی بی صدیقه مکی

۸

جستاری دربارۀ تأخیر در اجرای حد

صفحه ۳۳۷-۳۵۸
رحیم نوبهار

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید