ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ | ۱۹:۱۱ ب.ظ
نشریه «یالثارات» به اتهام توهین به رئیس جمهور مجرم شناخته شد
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: هفته نامه «یالثارات» به اتهام توهین به رئیس جمهور مجرم شناخته شد.

نشریه «یالثارات» به اتهام توهین به رییس جمهور مجرم شناخته شد

علی اکبر کساییان در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: هفته نامه یالثارات به اتهام توهین به رئیس جمهور با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

 

وی افزود: این هفته نامه به اتهام توهین به اشخاص و مسئولان با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد، همچنین این هفته نامه به اتهام نشر مطالب خلاف واقع  مجرم شناخته نشد.

دبیر هیئت نصفه دادگاه مطبوعات گفت: هفته نامه یالثارات به اتهام نشر مطالب به قصد تشویش ادهان عمومی و اتهام توهین به معاون رئیس جمهور در امور زنان مجرم شناخته نشد.

کساییان بیان داشت: اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات این هفته نامه را با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.

وی درباره رسیدگی به پرونده هفته نامه صدا نیز گفت: همچنین این نشریه به اتهامات نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به رئیس جمهوری با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

 

دبیر هیئت نصفه دادگاه مطبوعات گفت: هفته نامه صدا به اتهام توهین به رئیس جمهور مجرم شناخته شد ضمنا هیئت منصفه دادگاه مطبوعات این هفته نامه را مستحق تخفیف ندانست.

کساییان افزود: دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو هفته نامه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

انتهای پیام/


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید