دکتر سید باقر میرعباسی در سال ۱۳۲۴ در تنکابن به دنیا آمد. در سال ۱۳۴۸ لیسانس قضائی خود را دریافت کرد و سپس برای ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت نمود و در رشته حقوق عمومی و حقوق عمومی تطبیقی و حقوق خصوصی تطبیقی فوق لیسانس اخذ نموده و در سال ۱۹۸۱ موفق به اخذ درجه دکترای دولتی حقوق عمومی گردید. وی هم اکنون عضو علمی آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی کشور فرانسه و نیز عضو کانون وکلای ایران می باشد.

دکتر میرعباسی تاکنون مشاغلی از جمله معاونت دانشکده حقوق و علوم سیاسی, مشاور حقوقی برخی از سازمانها در دعاوی بین المللی را عهده دار بوده و هم اکنون مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشد.