ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۰ ب.ظ
معرفی کتاب:
کتاب «جستارهایی در باب تشکل دینی» به چاپ رسید
کتاب «جستارهایی در باب تشکل دینی» از سوی نشر معارف به چاپ رسید.

به گزارش کافه حقوق، کتاب «جستارهایی در باب تشکل دینی» نوشته حسن مقدمی شهیدانی در ۲۰۸ صفحه رقعی از سوی نشر معارف منتشر شده است.

کتاب «جستارهایی در باب تشکل دینی» مجموعه‌ای از یادداشت‌های مختصر در باب «تشکل دینی» است که در آن اندیشه‌ها، مبانی و تجارب تشکیلاتی در بستر تاریخ تحولات اسلامی مرور شده، تا زمینه‌ساز پژوهش‌های تفصیلی گردد.

photo_2016-10-15_08-42-00-custom

زندگی انسان ها با اجتماع یکدیگر پیوند خورده است ‌و ‌نیازهای آنان با گرد هم آمدن و ‌انسجام ‌گروهی ‌آنان ‌برطرف‌ میگردد. ‌کار ‌جمعی ‌به ‌عنوان ‌یک‌ اصل‌ ضروری ‌و ‌مهم‌ در ‌دین ‌اسلام‌ مورد ‌توجه ‌و ‌تأکید ‌واقع‌ شده ‌و ‌در ‌خلال ‌بیان ‌آداب‌ و ‌احکام ‌شریعت ‌در ‌امور ‌فردی‌ و‌ اجتماعی ‌به ‌فراخور‌ به ‌آن ‌اشاره ‌رفته ‌است. ‌از ‌طرف ‌دیگر ‌از ‌آنجا ‌که‌ انجام ‌کار ‌جمعی ‌در ‌قالب ‌کار ‌منسجم‌ تشکیلاتی و ‌گروهی ، ‌یک‌ ضرورت ‌حیاتی ‌در‌ تشکیل‌ و  ‌تقویت «حزب» به ‌عنوان ‌محملی‌ برای ‌رفع ‌نیازهای ‌امت ‌اسلامی‌ در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی و اعتقادی، اقتصادی و نظامی ‌و‌… شناخته ‌میشود‌ لذا‌ پرداختن ‌به‌ آن ‌اهمیت ‌دو ‌چندان‌ پیدا‌ میکند.

معرفی هویت و کارکردهای «شرطهالخمیس»، «شبکه وکالت»، «نظام تبلیغی فاطمیان مصر»، «تجارب تشکیلاتی روحانیت شیعه در عرصه سیاست، آموزش، نظام سازی و…»، «نقش شبکه سراسری روحانیت در تحقق انقلاب اسلامی»،  بررسی رابطه متقابل مسجد و تشکل دینی»، «تبیین مبانی و راهکارهای تربیت تشکیلاتی» و همچنین «بازخوانی اندیشه‌های تشکیلاتی شخصیت‌هایی مانند آیت‌الله شاه‌آبادی، سیدعبدالحسین لاری، میرزا کوچک جنگلی، آیت‌الله سید نورالدین حسینی الهاشمی، شهید صدر و…» از مطالب بیان شده در این کتاب است.

مجموعه حاضر شـامل پنج فصل اسـت که در فصل نخسـت به واکاوی برخی از اصطلاحات محـوری، مبانـی و مفاهیـم بنیادین در باب «تشـکل دینـی» پرداخته است. فصل دوم شـامل مقالاتی بـا محوریت «پیشـینه شناسـی تاریخی تشـکل دینی» اسـت که در آن شـرح برخی از تشـکل‌های دینـی در تاریـخ اسـلام آمـده اسـت. «تشـکل دینـی و نمونه‌هـای عینیت یافتـه در تاریـخ معاصر» عنـوان فصل سـوم اسـت که در آن تجارب تشـکیلاتی عینیت یافتـه در دوران معاصـر را مورد بحث قـرار داده‌ایـم.

در فصـل چهارم مقالاتی بـا محوریت «رابطه متقابل مسـجد و مقوله تشـکل دینی» آمـده اسـت که به دنبـال اثبات نقش محوری مسـجد در پیدایی و پویایی تشـکل های دینی اسـت. ملزومـات تربیتـی و اخلاقـی مرتبـط بـا موضـوع کتـاب در فصـل پنجـم و تحـت عنـوان «تربیت تشـکیلاتی در تشـکل دینـی» در ضمـن مقالاتی مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.

کتاب «جستارهایی در باب تشکل دینی» در هزار شمارگان به چاپ رسید و با قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

گفتنی است؛ به زودی مراسم رونمایی از کتاب «جستارهایی در باب تشکل دینی» برگزار می‌شود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید