ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ | ۱۸:۱۱ ب.ظ
آشنایی با فصلنامه های حقوقی
فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی
با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

گروه علمی کافه حقوق: تعداد مقالات علمی جامعه ی دانشگاهی هر کشور و همینطور کیفیت مقالات ارائه شده یکی از شاخص های مهم برای شناخت وضعیت آن کشور در تولید علم در هر رشته ی علمی دانشگاهی می باشد.فصل نامه های علمی و از جمله فصل نامه های حقوقی از جمله نشریاتی هستند که به انتشار مقالات اساتید برجسته و دانشجویان در هر رشته ی دانشگاهی مشغول می باشند.این فصل نامه ها بنا بر درجه امتیاز کسب شده و درجه ی اعطایی به آنها توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به چند دسته تقسیم می شوند.فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و علمی- تخصصی از این دسته می باشند.

با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی  فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.

فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-small

رتبه علمی:  علمی – ترویجی (علوم انسانی)
دوره انتشار:  فصلنامه 
ISSN: ۲۳۲۲-۵۶۳۷ 
زبان:  فارسی 
صاحب امتیاز:  سازمان بسیج اساتید 
مدیر مسئول:  سهراب صلاحی 
سردبیر:  خیرالله پروین 
مدیر داخلی:  محمد رضا نجارزاده 
هیئت تحریریه:  فضل الله موسوی، حمید رضا نیکبخت، فخرالدین اصغری، محمد امامی، خیرالله پروین، محمد هادی صادقی، غلامحسین الهام، سهراب صلاحی
ویراستار فارسی:  محمد جواد جایز 
ویراستار انگلیسی:  محمد جواد جایز 
محل انتشار:  تهران 
تلفن:  ۶۶۹۷۵۶۴۲ (۰۲۱) 
نمابر:  ۶۶۹۷۵۶۴۲ (۰۲۱) 
نشانی:  تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، پلاک ۱۲۴۶، سازمان بسیج اساتید، طبقه اول، دفتر نشریات 
سایت اختصاصی:  www.bajournals.ir 
نشانی الکترونیک:  banashriyatyahoo.com 

مقالات منتشر شده در آخرین شماره این فصلنامه:

 بررسی چالش های حقوقی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مسعود اخوان فرد*، ابوطالب اصغری جیرهنده   ص ۱
 چکیده

 منطقه آزاد حقوق بشری وچگونگی اعمال مقررات حقوق بشر با بررسی تروریسم دولتی و سازمان یافته
کریم ترابی*

 جایگاه نهاد وکالت در چارچوب اسناد بینالمللی حقوق بشر
اباالفضل سلیمیان* ، سعید دریایی بغدادآبادی

 آشنایی با حقوق شهروندی در اسلام: حق حیات غیر مسلمانان در حکومت اسلامی
احمد عرب عامری*، زهرا سرجوانی شیراز

 نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
عباس کعبی، علی فتاحی زفرقندی

 رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی کشور در بهره برداری از منابع نفتی به منظور رعایت حق بر محیط زیست سالم
احمد مومنی راد* ، نسیم برخی

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید