ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ | ۱۶:۱۸ ب.ظ
سخنرانی رحیم پور ازغدی در جمعی از حقوقدانان:
بررسی رابطه میان «فقه» و «حقوق مدرن»+صوت
یکی از مسائل اساسی علم حقوق در ایران، رابطه میان فقه و حقوق است. از گذشته های دور تا به امروز فقهای های بسیاری در مسائل مختلف اجتماعی نظریات گسترده ای را مطرح نموده اند. فقه تا قبل از ورود علم حقوق در معنای مدرن به ایران، در عرصه های گوناگون اجتماعی هنجارهایی را برای تنظیم بخشی اجتماع وضع نموده بود. اما با ورود حقوق مدرن در کشور و وضع قانون برای تنظیم بخشی مسائل اجتماعی، نوعی تعارض میان فقه و حقوق مدرن برای وضع هنجارهای اجتماعی پدید آمد.

گروه علمی کافه حقوق: یکی از مسائل اساسی علم حقوق در ایران، رابطه میان فقه و حقوق است. از گذشته های دور تا به امروز فقهای های بسیاری در مسائل مختلف اجتماعی نظریات گسترده ای را مطرح نموده اند. فقه تا قبل از ورود علم حقوق در معنای مدرن به ایران، در عرصه های گوناگون اجتماعی هنجارهایی را برای تنظیم بخشی اجتماع وضع نموده بود. اما با ورود حقوق مدرن در کشور و وضع قانون برای تنظیم بخشی مسائل اجتماعی، نوعی تعارض میان فقه و حقوق مدرن برای وضع هنجارهای اجتماعی پدید آمد.

فایل زیر صوت سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی در جمعی از حقوقدان کشور است که به مسئله رابطه میان «فقه» و «حقوق» پرداخته است.

برای دانلود این صوت، اینجا دانلود کنید.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید