ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ | ۰۹:۴۴ ق.ظ
کافه حقوق بررسی کرد:
راههایی برای وصول سفته
حسین علیاری
سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد.

گروه اقتصادی کافه حقوق: دارنده سفته باید در سرسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است، ولی در صورت عدم پرداخت دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سرسید سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سرسید آن پرداخت نشده و علیه صادر کننده سفته به عمل می آید . از آنجاکه این اعتراض باید رسما به صادر کننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته میشود، علاوه بر این بانکها نیز واخواست نامه چاپی مخصوصی دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته میشود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام میگیرد ،آورده میشود.

سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه ( یک نسخه اصل و دو نسخه رونوشت ) تنظیم شده و به وسیله ی واخواست کننده امضا میشود .

پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه، سفته به وسیله مامور اجرا ( طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر کننده سفته ) ابلاغ میشود. البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمیتواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی میشود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او میدهد. برای استفاده از مسئولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویسها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده، میتواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.

در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده میتوان نام صادر کننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرده و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول بعنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم بعنوان پشت نویس را بصورت تضامنی درخواست کرد .

 در صورتی که سفته ای چند بار پشت نویسی شود یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن میتواند به هر کدام از آنها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و پشت نویسها همگی در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت، میتواند به هرکدام از آنها که بخواهد (بصورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها ( بصورت دسته جمعی ) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از پشت نویسان نسبت به صادر کننده سفته و پشت نویسهایی قبلی خود دارد. بنابراین صادر کننده بعلاوه پشت نویسها، همگی مسئولیت پرداخت وجه سفته خواهند بود.به این ترتیب انبوهی از مسئولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد میشود. این مسئولیت در اصطلاح مسئولیت تضامنی نامیده می شود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید