ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۰ ق.ظ
اصل ۲۵ قانون اساسی
اصل بیست و پنجم:بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید