ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۹ ق.ظ
آشنایی با حقوق شهروندی:
نقش مشاوره و ارشاد در دعوای حقوقی و کیفری
به دلیل گسترش نظام حقوقی در ابعاد مختلف مدنی، کیفری، تجاری، ثبتی و … تشخیص حق و اقدام بر اساس آن امر مشکلی است. در این شرائط نقش وکلا و حقوقدانان مشاور یقینا موثرتر و مفیدتر از نقش وکلا و حقوقدانان مدافع خواهد بود.

گروه اجتماعی کافه حقوق: حقوقدانان قانون شناس و واجد شرائط اخلاقی و شایستگی های علمی، یقینا در حکم جهت یاب و چراغ راهنمایند. اینان ارشاد و راهنمایی در کلیه مراحله اقدامات حقوقی و تطبیق آنها با قواعد نظامات وقوانین را عالمانه تشخیص و مسولانه به سر انجام می رسانند. پر واضح است کارشناسان متعهد و ملتزم در فرآیند رسیدگی های حقوقی و کیفری مسولیت های خطیری داشته و دارند.

حقوق شهروندی

امروزه با توجه به مجموعه اسناد وعقود و معاملات و اساسنامه ها، مقاوله نامها ، شرکت نامه ها ، قراردادها و پیمانهای وام  بطور کلی آنچه بعنوان حق و تکلیف و تعهد مطرح است ایجاب می نماید امورات حقوقی بدست کارشناس و خبره مربوطه صورت گیرد. چرا که در روابط ، مناسبات و معاملات پای قانون در میان بوده و لزوما بایست اعمال و تصمیمات به دست دانا و توانای وکلا و مشاوران حقوقدان انجام گیرد. به ویژه آنکه در حال حاضر از جهت کثرت ، تراکم و وسعت قوانین در زمینه های مختلف، ضروت آشنایی و هدایت قانونی ، اقدام  به موقع را به لحاظ شکلی و ماهوی بیشتر و افزون تر می نماید .به عبارت دیگر به دلیل گسترش نظام حقوقی در ابعاد مختلف مدنی، کیفری، تجاری، ثبتی و … تشخیص حق و اقدام بر اساس آن امر مشکلی است. چه بسا در میان جامعه حقوق دان نیز کمتر کسی را می توان یافت که بر همه ابعاد نظام حقوقی در کشور، تسلط یکسانی داشته باشد.

در حال حاضر حجم پرونده های قضایی در کشور، بسیار بالا است. به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه قضایی، یکی از علل بالا بودن تعداد پرونده ها در دستگاه قضایی، عدم آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیف خود در عرصه های گوناگون حقوقی است. بنابراین عدم آشنایی موجب می شود شهروندان مرتکب اعمالی گردند که خواسته یا ناخواسته موجب اتلاف حق وارد آوردن خسارت به دیگران گردند و این امر سرآغازی می شود برای گشودن یک پرونده قضایی در دادگستری. تکرار روزافزون این موضوع سبب می شود که حجم پرونده های موجود در دستگاه قضا در حال حاضر به ۱۵ میلیون پرونده در سال برسد. آماری که در مقایسه با سایر کشور ها که حتی جمعیتی بیشتر از کشور ما دارند، بسیار بیشتر می نماید.

تحت این شرائط نقش وکیل و حقوقدانان مشاور یقینا موثرتر و مفیدتر از نقش و تاثیر وکیل و حقوقدانان مدافع خواهد بود. زیرا راهنمایی و تصمیمات  به موقع، مستند و مستدل و اجرای صحیح قوانین و مقررات بدرستی پی ریزی می شود و روند صحیح پیگیری حل و فصل دعاوی بر پایه قوانین و رویه های قضایی به طور حتم دقیق تر انجام می گیرد. حتی در برخی از مواقع جلوگیری از بروز مناقشه را بهتر از مطرح شدن آن ترجیح داده و به عبارتی رساتر پیشگیری را بهتر از درمان می دانند. این موضوعی است که در کاهش تعداد پرونده های قضایی و به تبع آن بالابردن کیفیت دستگاه قضایی بسیار موثر خواهد بود.

امیدواریم با وجود حقوقدانان آگاه و وظیفه شناس، موجبات روشنگری و ارتقای سطح آگاهی های حقوقی جامعه بالا رفته، همه به حق و تکلیف خود آگاه گردند و درعرصه های حقوقی موثرتر عمل نمایند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید