ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ | ۱۷:۳۰ ب.ظ
قابل رسیدگی فرجامی قرار منع تعقیب کیفری یک بازپرس در پرونده قتل عمد
بر اساس رأی پرونده وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی، قرار منع تعقیب کیفری یک بازپرس در پرونده قتل عمد قابل رسیدگی فرجامی دانسته شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، صبح امروز رأی یک پرونده وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد.

جریان رسیدگی به پرونده ردیف ۳۸/۹۵ (وحدت رویه) هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:

شعبه هفتم دیوان عالی کشور به موجب محتویات پرونده ۸۰۰۲۵۴ قرار منع تعقیب کیفری بازپرس در مورد قتل عمدی را که دادگاه کیفری استان مربوطه مورد تأیید قرار داده است، قابل رسیدگی فرجامی دانسته است ولی شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور بر اساس دادنامه صادرشده در پرونده ۱۰۰۰۴۵۵ خود، در این مورد موضوع را قابل فرجام ندانسته و رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان تشخیص داده است که به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور آراء متفاوت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به طرح قضیه در جلسه مورخه ۲۵ / ۰۸ /۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت شد.

پس از بررسی‌های بعمل آمده و استماع نظرات بیش از ۲۰ قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور طبق رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی صادره توسط شعبه هفتم دیوان عالی کشور که موضوع را قابل رسیدگی فرجامی می‌دانستند، صحیح و قانونی تشخیص داده شد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید