ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
گفتگوی اختصاصی با عضو کمیسیون حقوقی مجلس:
اقدام دادستانی در لغو یک سخنرانی در مشهد کاملا قانونی بود
پورمختار
بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیش گیری از وقوع جرم است. بر این اساس قوه قضائیه میتواند در مواقعی که احتمال وقوع جرم وجود دارد با ورود به موقع از ارتکاب آن جلوگیری به عمل آورد. بعد از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که به عنوان اقدام دادستانی برای پیش گیری از وقوع جرم صورت گرفت، موضوع اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم، چالشی را در میان حقوقدانان به وجود آورد. بنابراین در رابطه با حدود صلاحیت قوه قضائیه و نهاد دادسرا به عنوان عامل اجرایی این قوه برای اجرای وظیفه پیشگیری از وقوع جرم، گفتگویی را با محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، تهیه نمودیم.

گروه سیاسی کافه حقوق: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیش گیری از وقوع جرم است. بر این اساس قوه قضائیه میتواند در مواقعی که احتمال وقوع جرم وجود دارد با ورود به موقع از ارتکاب آن جلوگیری به عمل آورد. بعد از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که به عنوان اقدام دادستانی برای پیش گیری از وقوع جرم صورت گرفت، موضوع اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم، چالشی را در میان حقوقدانان به وجود آورد.  بنابراین در رابطه با حدود صلاحیت قوه قضائیه و نهاد دادسرا به عنوان عامل اجرایی این قوه برای اجرای وظیفه پیشگیری از وقوع جرم، گفتگویی را با محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، تهیه نمودیم.
محمد پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس

در ابتدای گفتگو پورمختار با اشاره به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: همان طور که می دانید مطابق قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف قوه قضائیه است. بنابراین دادستان می تواند در مواقعی که مستندات محکمی دال بر احتمال قوی وقوع جرم در در دست داشته باشد اقدام کند و از وقوع آن جرم پیشگیری نماید.

در ادامه خبرنگار کافه حقوق به طرح این پرسش پرداخت که مستندات قانونی این ادعا را که دادستانی مسئول پیشگیری از وقوع جرم است چیست؟ پور مختار در پاسخ گفت: البته در قانون به این صراحت نیامده که یکی از وظایف دادستان پیشگیری از وقوع جرم است اما باید به این نکته توجه داشت که قوه قضائیه متشکل از دو نهاد اصلی است. یکی دادگاه ها و دیگری دادسرا ها. بدیهی است که دادگاه تا زمانی که جرمی اتفاق نیوفتد و طرح شکایتی نشود به موضوعی ورود نمی کند. پس چه نهادی باید وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را که به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی برعهده قوه قضائیه قرار داده شده است، برعهده بگیرد؟ در ساختار قوه قضائیه تنها یک نهاد می ماند و آن تشکیلات دادسرا است که در راس آن دادستان قرار دارد.

پور مختار در ادامه افزود: البته دادستان ملزم است برای پیشگیری از وقوع جرم نیز در چهار چوب قانون اقدام نماید. یکی از این الزامات قانونی، وجود شواهد و مدارکی است که احتمال وقوع جرم را برای دادستان محرز نماید.

پور مختار در رابطه با لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: در آن اتفاق با این استدلال که دادستانی به جهت پیشگیری از وقوع جرم نسبت به لغو آن سخنرانی اقدام نموده است، اقدام دادستانی مطابق با قوانین خواهد بود و از منظر حقوقی اشکالی به آن وارد نیست.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید