ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵ | ۱۵:۱۸ ب.ظ
معرفی اساتید حقوقی:
اساتید حقوقی/ دکتر رویا معتمدنژاد
بی شک رشد و اعتلای جامعه حقوقی کشور در عرصه های مختلفی علمی و اجتماعی چه در داخل و چه در خارج از کشور، مدیون تلاش ها و زحمات شبانه روزی اساتید فرزانه و متعهد حقوقی در کشور است. در این میان شناساندن و معرفی این اساتید برجسته تاثیر شایانی بر ارتباط گیری بهتر میان جامعه حقوقی کشور و این اساتید خواهد گذاشت. در همین راستا کافه حقوق قصد دارد هر پنجشنبه به معرفی یکی از اساتید مطرح حقوق بپردازد. این هفته به زندگی و فعالیت های علمی رویا معتمدنژاد، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی،می پردازیم.

گروه علمی کافه حقوق: بی شک رشد و اعتلای جامعه حقوقی کشور در عرصه های مختلفی علمی و اجتماعی چه در داخل و چه در خارج از کشور، مدیون تلاش ها و زحمات شبانه روزی اساتید فرزانه و متعهد حقوقی در کشور است. در این میان شناساندن و معرفی این اساتید برجسته تاثیر شایانی بر ارتباط گیری بهتر میان جامعه حقوقی کشور و این اساتید خواهد گذاشت. در همین راستا کافه حقوق قصد دارد هر پنجشنبه به معرفی یکی از اساتید مطرح حقوق بپردازد. این هفته به زندگی و فعالیت های علمی رویا معتمدنژاد، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی،می پردازیم.

motamednejad

خانم دکتر رؤیا معتمدنژاد، فرزند استاد معتمدنژاد، متولد سال ۱۳۳۹ تهران است. وی پس از طی تحصیلات متوسطه و کارشناسی، دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشکده حقوق دانشگاه پاریس ۱-پانتئون، سوربن فرانسه آغاز کرد و همانجا از رساله خود تحت عنوان: «نقش و ترکیب شورای قانون اساسی فرانسه، در سال ۱۳۶۳ دفاع کرد.

دکتر رؤیا معتمدنژاد دوره دکتری حقوق اساسی را نیز در همان دانشگاه گذراند. رساله دکتری وی با عنوان: «نظام حقوقی تلویزیون: نمونه کشور فرانسه» در سال ۱۳۷۱، در دو جلد به زبان فرانسه تدوین و ارایه شده است.

دکتر رؤیا معتمدنژاد به درخواست پدر در رشته حقوق، «حقوق ارتباطات» خوانده و پس از پایان تحصیلات در فرانسه، به استخدام دانشگاه علامه طباطبایی درآمد و هم اکنون با سمت استادیاری، حقوق اساسی، حقوق ارتباطات و آزادی عمومی را در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی «دانشگاه علامه طباطبایی» تدریس می کند.

وی در دوسال اخیر، با کوشش فراوان برنامه کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات را تهیه کرده و آن را به تصویب شورای دانشگاه رسانده است!

در فهرستی که در پی خواهد آمد، آثار قلمی دکتر رؤیا معتمدنژاد اعم از مقالات پژوهشی، مقالات ارایه شده به سمینارها و همایش های علمی، متن درسی و یک «طرح درون دانشکده ای»، به ترتیب زمان انتشار، ارایه شده است.

الف: «مسایل حقوقی ماهواره های تلویزیونی»، نامه فرهنگ، فصلنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دوشماره پاییز و زمستان ۱۳۷۴٫

ب: «دولت تازه و ضرورت انجام پژوهش های ملی ارتباطی»، مجله رسانه، فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صفحات ۲تا ۹، ۱۳۷۶٫

ج: «نظام حقوقی نشریات ویژه کودکان و نوجوانان»، سالنامه مطبوعات کودک و نوجوان، سالنامه خانه روزنامه نگاران جوان، صفحات ۱۱۳تا ۱۲۷- ۷۷/۱۳۷۶٫

د: «ارکان حقوقی آزادی مطبوعات»، دکتر کاظم معتمدنژاد با همکاری دکتر رؤیا معتمدنژاد، مجله رسانه، فصلنامه مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صفحات ۲۲تا ۴۳، ۱۳۷۷٫

ه: «کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون با قواعد حقوقی مافوق و نقش خاص آن در تضمین حقوق و آزادی های فردی»، مجله پژوهش حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز، زمستان ۱۳۷۸٫

و: «آزادی دسترسی به اطلاعات و اسناد دولتی»، نخستین سمینار میان منطقه ای کشورهای آسیای مرکزی- غربی و جامعه اطلاعاتی، با همکاری یونسکو و مرکز پژوهش های ارتباطات، تهران، شهریور ۱۳۸۰٫

ز: «آزادی بیان در جامعه اطلاعاتی»، مقاله ارایه شده در همایش علمی ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ ه.ش، با همکاری یونسکو و مرکز پژوهش های ارتباطات و شورای عالی اطلاع رسانی، تهران، آذرماه ۱۳۸۱٫

ح: «تدارک مقررات حقوقی برای آزادی های عمومی»، مجله اطلاعات اقتصادی و سیاسی، تابستان ۱۳۸۱٫

ط: «تدارک برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات و تکنولوژی های نوین اطلاعات برای اولین بار در ایران»، طرح درون دانشکده ای. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۱٫

ی: حقوق اساسی (کلیات)، جزوه درسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، انتشارات دانشکده، ۶۱صفحه، نیمسال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲٫


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید