ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
معرفی کتاب:
معرفی کتاب«پیش گیری از وقوع جرم و نقش سازمان های مسئول در قوانین ایران»
کتاب حاضر با توجه به ابعاد مختلف پیشگیری جرم به پاسخ سوال های زیر پرداخته است. آیا پیشگیری تنها از وظایف قوه قضاییه است؟ آیا قوه قضاییه قادر است در زمینه پیشگیری قبل و پس از ارتکاب جرم در روند رسیدگی به وظیفه خود در پیشگیری اهتمام ورزد؟ و … مطالعه کتاب حاضر به حقوق دانان، قضات، وکلاء و دانشجویان حقوق توصیه می گردد.

گروه علمی کافه حقوق: جرم به عنوان پدیده ای انسانی – اجتماعی محصول تعامل انسان و اجتماع است و از آنجا که ویژگی فردی و شخصیتی افراد نیز خود به نوعی متاثر از محیط پیرامون آنهاست می توان محیط را بعنوان اساسی ترین عامل ایجاد زمینه های گرایش افراد به ارتکاب جرم دانست. کتاب حاضر با توجه به ابعاد مختلف پیشگیری جرم به پاسخ سوال های زیر پرداخته است. آیا پیشگیری تنها از وظایف قوه قضاییه است؟ آیا قوه قضاییه قادر است در زمینه پیشگیری قبل و پس از ارتکاب جرم در روند رسیدگی به وظیفه خود در پیشگیری اهتمام ورزد؟ و … مطالعه کتاب حاضر به حقوق دانان، قضات، وکلاء و دانشجویان حقوق توصیه می گردد.

شناسنامه اثر:

عنوان: پیش گیری از وقوع جرم و نقش سازمان های مسئول در قوانین ایران
نویسنده: حمید ایرانشاهی
شومیز | وزیری | ۳۳۶ صفحه
چاپ دوم | ۱۳۹۰ | ۱۰۰۰ نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید