ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
آیا اوباما قانون تمدید تحریم ها را امضا خواهد کرد؟
چند نکته حقوقی پیرامون تصویب قانون داماتو در کنگره امریکا
عباس شیر محمدی
در مقدمه و متن برجام طی بندهای ۲۵ ،۲۶ ، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ آمریکا متعهد بوده با حسن نیت نهایت تلاش خود را برای دوام برجام و بهره مندی ایران از لغو تحریم ها بعمل آورد ،همچنین شفافیت و کارآمدی لازم را با حفظ احترام متقابل داشته و مانع تصویب قوانین جدید در راستای تحریمها باشد اما متاسفانه با اقدامات خصمانه و وضع قانون ویزاها ، اعمال محدودیتها برای بانکها،بیمه ها و شرکتهای نفتی ثابت نمود که غیر قابل اعتماد است.
گروه بین الملل کافه حقوق: در مقدمه و متن برجام طی بندهای ۲۵ ،۲۶ ، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ آمریکا متعهد بوده با حسن نیت نهایت تلاش خود را برای دوام برجام و بهره مندی ایران از لغو تحریم ها بعمل آورد ،همچنین شفافیت و کارآمدی لازم را با حفظ احترام متقابل داشته و مانع تصویب قوانین جدید در راستای تحریمها باشد اما متاسفانه با اقدامات خصمانه و وضع قانون ویزاها ، اعمال محدودیتها برای بانکها،بیمه ها و شرکتهای نفتی ثابت نمود که غیر قابل اعتماد است.

۱ – قانون ایسا (داماتو) در ۱۴ مرداد ماه سال ۷۵ ناظر به اعمال تحریمهایی در بخش انرژی و پتروشیمی ایران به تصویب کنگره آمریکا رسیده است.

۲ – طی قانون فوق اتباع غیر ایرانی و شرکتهای غیر ایرانی نیز حق ندارند بیش از ۲۰ میلیون دلار را در بخش انرژی و پتروشیمی سرمایه گذاری نمایند و هر ۵ سال یکبار آن را تمدید مینمودند.

۳ – مقدمه برجام و بندهای متعدد آن گام به گام مشتمل بر تکالیف متقابل طرفین برای اعتماد سازی ، تعلیق و بالاخره لغو تحریم ها است.

۴ – بند ۲۵ برجام:  امریکا متعهد بوده با اتخاذ سیاستهایی نه تنها خودشان، حتی در حد ایالتی و محلی نیز مانع تصویب قوانین جدید در راستای تحریم ها باید باشد.

۵ – بند ۲۶: آمریکا متعهد بود با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام برجام و بهره مندی ایران از لغو تحریم ها را بعمل آورده و در این خصوص به نقش  کنگره و رئیس جمهور نیز به صراحت اشاره رفته است.

۶ – بند ۲۷ : آمریکا موظف بوده شفافیت و کارآمدی لازم، در لغو تحریمها  را تضمین و برخلاف احترام متقابل اقدام ننمایند.

۷ – بند ۲۸ :آمریکا متعهد بوده است که اقدامی مغایر با روح و هدف برجام صورت ندهد.

۸ – بند ۲۹ : آمریکا متعهد شده است از هرگونه سیاست گذاری و وضع قوانین جدید در تعارض با برجام خودداری نماید.

۹ – با تمدید به اصطلاح قانون ایسا که در واقع وضع قانون جدید در نقض برجام محسوب میشود، دارای زمان بندی ۱۰ ساله که قبل از برجام ۵ ساله تمدید میشده است. و از طرفی مقرر بوده که تحریمها به مدت ۸ سال تعلیق و پس از آن لغو خواهد شد. در این صورت نیز این قانون با مدت ۱۰ ساله به مدت ۳ سال دیگر پس از موعد لغو تحریم ها به طول می انجامد.

۱۰ – با توجه به رای بالای دو سوم کنگره و سنای آمریکا ، وتوی رئیس جمهوری آمریکا نیز کارساز نبوده و برابر اظهار نظر سخنگوی کاخ سفید حتی حاظر نیستند به طور سمبلیک هم این کار را بکنند. هرچند واقفند که برجام یک پیمان بین المللی است و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گویا است.

۱۱ – امیدواریم با نقضهایی که در موضوع قانون ویزاها ، بلوکه کردن دارایی های ایران که اقدامی خصمانه تلقی میشود، فشار بر بانکها و بیمه ها و شرکتهای نفتی در پسا برجام صورت گرفت همه ی آحاد مردم شریف ایران و دولت مردان را به این نتیجه برساند که آمریکا ما را تهدید پایدار میداند و ذاتا بد عهد و دارای روحیه استکباری است. لذا نباید به آنها اعتماد کرد و با انسجام و عقلانیت و با تکیه بر ظرفیت داخلی تحت رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب راه پیشرفت و توسعه را مصمم و مجدانه پیش گرفته و سیاستهای اقتصاد مقاومتی را با برنامه ریزیهای دقیق و همه جانبه به سرانجام برسانیم.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید