ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
در مصاحبه با دبیر نخستین همایش پیش گیری از جرم و آسیب های اجتماعی عنوان شد:
ضرورت پیشگیری از وقوع جرم در جنوب شرق تهران
دکتر محمود مهدوی
همزمان با برگزاری همایش پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی فرصتی شد تا با دبیر برگزاری این همایش جناب آقای دکتر محمود مهدوی، استادیار حقوق جزای دانشگاه تهران، در رابطه با جزئیات این همایش گفتگوی کوتاهی کوتاه داشته باشیم. در این گفتگو هدف؛ دلایل و موضوع برگزاری این همایش مورد بررسی قرار گرفت.

گروه اجتماعی کافه حقوق: همزمان با برگزاری همایش پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی فرصتی شد تا با دبیر برگزاری این همایش جناب آقای دکتر محمود مهدوی، استادیار حقوق جزای دانشگاه تهران، در رابطه با جزئیات این همایش گفتگوی کوتاهی کوتاه داشته باشیم. در این گفتگو هدف؛ دلایل و موضوع برگزاری این همایش مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا دکتر مهدوی با اشاره اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم گفت: وقوع جرم و آسیب های اجتماعی امروزه یکی از مهمترین تهدیدهایی است که جامعه ما با آن مواجه است هرچند به موجب قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضائیه بر شمرده شده است اما به تعبیر رهبر عزیز انقلاب پیشگیری از جرم یک موضوع مهم و فراقوه‌ای است که نیازمند اندیشه علم و تجربه است. در این میان حقوقدانان بسیجی  با بهره گیری از تواناییهای تخصصی و علمی و شاخصه های عملکرد بسیجی از توانایی فوق العاده‌ای برای کمک به قوای سه گانه کشور در پیشگیری از جرم برخوردارند.

وی درخصوص مطالعه پیشگیری از وقوع جرم به صورت موردی در جنوب شرق استان تهران نیز گفت: جنوب شرق استان تهران شامل شهرستانهای قرچک، ورامین، پیشوا و پاکدشت به دلایل مختلف بوم شناختی، جمعیت شناختی و جرم شناختی باید در پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه ویژه قرار گیرند.از این رو بسیج حقوقدانان قرچک با حمایت و هماهنگی بسیج حقوقدانان کشور و استان تهران همایشی یک روزه پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی در شهرستانهای جنوب شرق استان تهران باشد و با توجه دادن مسئولان منطقه ای به این امر ظرفیت های استانی و ملی را نیز در این زمینه به یاری می طلبند.

دبیر همایش پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی در پایان افزود: این امر حرکتی مداوم بوده و مستلزم جلسات تخصصی در زمینه رصد جرایم خاص هر شهرستان انجام مطالعات و پژوهشهای میدانی تصمیم سازی و تبدیل آن به برنامه های اجرایی است که انشالله با بکارگیری توان علمی و تخصصصی اساتید حقوقدانان و کارشناسان توانمند بسیجی در این زمینه اقدام خواهد

شد حضور ارزشمند عالیترین مسئول پیشگیری از جرم کشور جناب آقای دکتر الفت در این همایش و مشارکت شهرستانهای جنوب شرق نوید بخش حرکتی سازنده در این زمینه خواهد بود.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید