ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
معرفی اساتید حقوقی:
معرفی اساتید حقوق/ دکتر اسدالله یاوری
بی شک رشد و اعتلای جامعه حقوقی کشور در عرصه های مختلفی علمی و اجتماعی چه در داخل و چه در خارج از کشور، مدیون تلاش ها و زحمات شبانه روزی اساتید فرزانه و متعهد حقوقی در کشور است. در این میان شناساندن و معرفی این اساتید برجسته تاثیر شایانی بر ارتباط گیری بهتر میان جامعه حقوقی کشور و این اساتید خواهد گذاشت. در همین راستا کافه حقوق قصد دارد هر پنجشنبه به معرفی یکی از اساتید مطرح حقوق بپردازد. این هفته به معرفی دکتر اسدالله یاوری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و غلوم سیاسی دانشگاه تهران،می پردازیم.

گروه علمی کافه حقوق: بی شک رشد و اعتلای جامعه حقوقی کشور در عرصه های مختلفی علمی و اجتماعی چه در داخل و چه در خارج از کشور، مدیون تلاش ها و زحمات شبانه روزی اساتید فرزانه و متعهد حقوقی در کشور است. در این میان شناساندن و معرفی این اساتید برجسته تاثیر شایانی بر ارتباط گیری بهتر میان جامعه حقوقی کشور و این اساتید خواهد گذاشت. در همین راستا کافه حقوق قصد دارد هر پنجشنبه به معرفی یکی از اساتید مطرح حقوق بپردازد. این هفته به معرفی دکتر اسدالله یاوری،  عضو هیات علمی دانشکده حقوق و غلوم سیاسی دانشگاه تهران،می پردازیم.

اسدالله یاوری                                                                               

استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

آدرس الکترونیکی: a_yavari@sbu.ac.ir

سوابق تدریسی

– دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی (از مهرماه ۱۳۸۶)

– دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکز از سال ۱۳۸۶)

سوابق کاری

کارشناس حقوقی دفتر حقوقی بیمه مرکزی ایران (۱۳۷۲-۱۳۷۸)

سوابق تحصیلی

– دییلم متوسطه: دبیرستان دکتر علی شریعتی (تهران، فلکه دوم تهران‌پارس، خ جشنواره) ۱۳۶۴

– کارشناسی حقوق قضایی (دانشگاه شهید بهشتی) ۱۳۶۹-۱۳۷۳

– کارشناسی ارشد حقوق عمومی (دانشگاه شهید بهشتی) ۱۳۷۶-۱۳۷۸

– کارشناسی ارشد حقوق عمومی (دانشگاه نانت فرانسه) ۱۳۷۹- ۱۳۸۰(موضوع رساله: کنترل مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی- نگاه تطبیقی به مدل‌های امریکایی و اروپایی)

– دکترا حقوق عمومی (دانشگاه نانت فرانسه) ۱۳۸۲-۱۳۸۶ (موضوع رساله: تحولات رژیم حقوقی مجازات‌های اداری در فرانسه با نگاه به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)

علایق پژوهشی

– رژیم حقوقی مجازات‌های اداری

– رژیم حقوقی تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی

زمینه تخصصی

حقوق اداری (بررسی تطبیقی)، نظام‌های انتخاباتی، نظارت قضایی بر دولت (بررسی آرای دیوان عدالت اداری)، حقوق اساسی

تحقیقات فارسی (کتاب‌ها، مقالات، ترجمه‌ها)

– بررسی نارسایی‌های قانون بیمه ۱۳۳۷ (۱۳۷۲)

– مطالعه تخلفات مطبوعاتی (۱۳۷۳)

– گذری بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۳۷۷)

– بررسی اعتراضات در کمیسیون امور گمرکی (۱۳۷۷)

– باز خوانی قانون مطبوعات ۱۳۶۴ (۱۳۷۷)

– تحولات اخیر در مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت (۱۳۷۸)

– قوه قضاییه یا مقام قضایی؟ (ترجمه- ۱۳۸۲)

– دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین (۱۳۸۳)

– حق دسترسی به دادگاه (۱۳۸۵)

– سه تفسیر از جهانی سازی حقوقی (ترجمه-۱۳۸۶)

– رعایت اصل برائت در دادرسی‌های اداری و شبه کیفری (۱۳۸۷)

– دادرسی اداری در آلمان (۱۳۸۷)

– نظارت بر تصمیمات اداری در امریکا (۱۳۸۷)

– تفکیک قوا و مشروطه گرایی (۱۳۸۷)

– بررسی تحولات اخیر مربوط به جایگاه رییس جمهور در نظام سیاسی فرانسه (۱۳۸۸)

– مفهوم قلمرو کیفری و سیر تحولات آن (۱۳۸۸)

– مبانی نظری نظارت قضایی بر اعمال اداری (۱۳۸۹)

– مبانی نظری و مفهوم تبعیض مثبت (مقاله در دست انجام)

– دادرسی اداری تطبیقی (کتاب در شرف انتشار)

– دولت پست مدرن (ترجمه کتاب در دست انجام)


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید