ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ ق.ظ
پرسش‌های آشنا از «آشنا»
مشاور فرهنگی رئیس جمهور در توییت‌های اخیر خود از “سخنرانی بی پروا و کنشگری بی محابایی که مستظهر به حمایت عده‌ای بوده است”، انتقاد کرده و در توئیتی دیگر به تکرار سخنان رئیس قوه قضائیه در “همایش بسیج دستگاه قضایی سراسر کشور” پرداخته که پرسیده‌اند:” قانون اساسی برای شما فقط یک طیف است؟”

پرسش‌های آشنا از «آشنا»به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در توییت‌های اخیر خود از “سخنرانی بی پروا و کنشگری بی محابایی که مستظهر به حمایت عده ای بوده است”، انتقاد کرده و در توئیتی دیگر به تکرار سخنان رئیس قوه قضائیه در “همایش بسیج دستگاه قضایی سراسر کشور”  پرداخته که پرسیده‌اند:” قانون اساسی برای شما فقط یک طیف است؟”

در توئیت بعدیِ آقای آشنا، باز هم همین رویه تکرارِ سخنان رئیس دستگاه قضا بکار گرفته شده است:”لغو سخنرانی یک نماینده مهمتر بود یا پخش شایعه نسبت به رئیس قوه و به صورت گسترده؟ شما موظف نبودید برای مسئولیت قانون اساسی دفاع کنید؟”

اما در توئیت بعدی، آقای آشنا یک واژه از واژگان رئیس قوه قضائیه را تغییر داده و بجای کلمه “مجرا” که به مفهوم “جاری” است، واژه “مجریه” را جایگزین کرده:”آیا این قانون اساسی نسبت به رئیس قوه مجریه نیست که این تهمت هایی که به رئیس قوه زدند را پیگیری و از رئیس قوه حمایت کنید؟

در سخنان رئیس دستگاه قضا، مفهوم این بخش، آن است که آیا قانون  اساسی نسبت به رئیس قوه ]قضائیه[ جاری نیست؟ اگر آقای آشنا تغییر واژه “مجرا” به “مجریه” را با آگاهی انجام داده باشد، آنگاه با توجه به موج اتهام زنی‌های اخیر به رئیس قوه قضائیه، موضوع توئیت کاملا بی‌معنی می‌شود.

اتفاقا موضوع این توئیت‌ها اختصاصا مربوط به رئیس دستگاه قضاست و نه هیچ شخص دیگری. مگر نه اینکه چندی پیش، افترایی بی پروا و بی محابا علیه رئیس قوه قضائیه مطرح شد و با وجود نشأت یافتن از رسانه های ضد انقلاب خارج از کشور و طرح آن در تریبون های رسمی به حمایت و یا سکوت رسانه های حامی دولت مستظهر گردید؟  در آن زمان که رسانه هایی خاص و ضد انقلاب در موج گسترده شایعه علیه رئیس قوه (قضائیه) می دمیدند، آشنا و همفکرانش برای کدام یک از این دو موضوع توییت نوشتند و به آن واکنش نشان دادند؛ “افترا به قوه قضائیه” یا” لغو سخنرانی یک نماینده”؟

با این وصف ، پرسش کنایه آمیز آقای آشنا را که عیناَ ازسخنان رئیس دستگاه قضا گرفته، به خود وی بر می گردانیم که به راستی در آن مقطع نیز لغو سخنرانی یک نماینده مهمتر بود یا پخش شایعه نسبت به رئیس قوه؟

راستی آقای آشنا! چه فرق می کند موج تهمت علیه رئیس کدام قوه باشد؟ قدر مسلم، شایعه سازی نسبت به هر یک از قوا مهمتر از لغو سخنرانی یک نماینده آن هم به دعوت حزبی موهوم و نا موجود است؛ اما چرا پرسش دیروز ، امروز به ذهنتان رسیده و هنگامی که نماینده لیست ” امید” و رسانه های هم طیف وی موج افترا و تهمت را نثار قوای دیگر می کردند، از خود و همفکرانشان همین مطلب را نپرسیدند؟

چرا همین مضمون را زودتر به همکارانتان در دولت یادآوری نکردید که «آیا شما موظف نبودید برای مسئولیت قانون اساسی دفاع کنید؟ آیا این قانون اساسی نسبت به رئیس قوه قضائیه نیست که این تهمت هایی که به رئیس دستگاه قضا زدند را پیگیری و از رئیس این قوه حمایت  کنید؟”.

آقای آشنا ! آیا از دید شما صرفنظر از شهروندان، حتی روسای قوا نیز دربهره مندی از حرمت شرعی و حریم حقوقی با یکدیگر نابرابرند؟

بی شک اگر افتراهای سراسر کذب آن روز که از عمق کینه توزی رسانه های ضد انقلاب بر می آمد، با واکنشی مناسب از سوی همفکرانتان در دولت مواجه می گردید، می شد از شما پذیرفت که قانون اساسی را متعلق به هیچ طیف سیاسی خاص و منحصر در قلمرو هیچ یک از قوای سه گانه ندانسته و به وظیفه دولت مطابق اصل سوم این قانون مبنی بر ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه توجه کرده اید؛ اما اکنون آیا با تکرارهمین پرسش و با وجود سکوت سابق در برابر انبوه هجمه ها به قوه ای، دیگر انگشت اتهام را به سمت خودتان نشانه نگرفته  وتمثیل یک بام ودوهوا را یادآوری نکرده اید؟

آقای آشنا! هر چند خطاب پرسش های شما در توییت های فوق معلوم نیست، اما باید گفت که قوه قضائیه تاکنون در قبال افترا به دولت وتوهین به شخص رییس جمهور،‌ راهی جز سکوت و انفعال پیموده وعلاوه بر رسیدگی به دهها مورد شکایت دولت از رسانه ها واشخاص حقیقی، خود نیز بارها راسا و از جایگاه مدعی العموم، مرتکبان جرایم علیه شخصیت حقوقی دولت وحیثیت معنوی رییس جمهور را تحت تعقیب قرار داده اند. نمونه ها ونظایر اینگونه اقدامات در دستگاه قضا بسیار است؛ همانطور که سخنگوی قوه قضائیه نیز به تازگی گفته است در یک مورد اخیر موضوعی که علیه رئیس جمهور مطرح بود و با ورود وزارت اطلاعات بازداشت شد با شکایت مدعی العموم بود نه شکایت شخصی.

اقای آشنا اتفاقا در مورد مصداق توئیت های شما که با توجه به عجله تان برای ارسال آن بلافاصله پس از یک سخنرانی انتقادی در دانشگاه نگاشته‌اید، بحث بسیار است و به نظر می رسد اینبار نیز دیکته پرغلطی نوشته اید.

شما نباید انتظار می‌داشتید دستگاه قضا با فردی که مدنظرتان هست، فراتر از قانون  برخورد کند و این را بدانید که همه امور باید در حیطه قانون انجام پذیرد. اتفاقا برای آن سخنرانی که موردنظر شماست، در قوه قضائیه، چندین پرونده قضایی تشکیل شده؛ به شکلی که وی نیز دلیل دیر حاضر شدنش در جلسات و نشست ها را شرکت در دادگاه عنوان می کند.

اتفاقا مورد خوبی را مثال زدید همین سخنران نیز همواره منتقد قوه قضائیه بوده است؛ چرا این انتقاداتش را نشنیده اید؟! مشکل اینجاست شما چون وقایع را به صورت رنگی نگاه میکنید، مثل هفته های اخیر دائما دیکته های پرغلط می نگارید و جوری توئیت کرده‌اید که مخاطبان باید به شما یاداور شوند که قوای دیگر نیز در کشور غیر از قوه مجریه وجود دارد.

آقای آشنا! با همه آنچه گفته شد خوب است یک بار دیگر پرسش هایی را که در توئیت های اخیرتان مطرح کرده اید، از خود بپرسید و این پرسش را نیز بر آن بیفزایید که آیا سکوت در برابر افترا  به شخصیت حقوقی هر یک از قوا یا روسای آنها برای توئیت نویسان فعالی چون شما نوعی “ترک فعل” ناشی از تقصیر یا به تعبیر فقها “ترک تحفظ” به حساب نمی آید؟

راست است که قوای سه گانه از یکدیگر استقلال دارند؛ اما اصل سوم قانون اساسی “ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون” را وظیفه ای بر ذمه هر سه قوه کشور می داند. پس شما نیز به عنوان “ساکتِ شایعه” آن هم درجایگاه مشاور فرهنگیِ مقامی که مطابق اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی در بسیاری از موارد مجری این قانون است، مسئول ومواخذید. بنابراین ای کاش در مواقعی که حریم و حرمت هر یک از قوای کشور – نه فقط دولت و رئیس جمهور– هتک می شود، توئیت هایتان نیز فعال می شد تا می‌توانستیم این استفهام انکاری را از شما بپذیریم که “قانون اساسی برای شما فقط یک طیف نیست”.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید